DO DALŠÍ AKCE ZBÝVÁ:

JavaScript fatálně selhal nebo vůbec neběží.

Sledujte nás:

        

Na členské schůzi 17. 11. 2016 bylo odhlasováno doporučení, aby pořadatelé do svých přihlašovacích formulářů přidávali následující větu:

Soutěžící souhlasí s fotografováním a pořizováním audio/video záznamů (včetně leteckých záznamů) jeho psů i jeho samotného v rámci závodu (název soutěže) pořádaných pod záštitou DiscDog klubu ČR. Dále také souhlasí s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akreditovaných fotografů, pořadatelů soutěží, DiscDog klubu ČR a Dogfrisbee sportu celkově. 

Prosíme všechny pořadatele soutěží v rámci Purina Poháru i DogShop ligy, aby tuto větu do formuláře zakomponovali. 

Děkujeme,
Pavla, Verča, Pavel