Sidearm „sajdarm“

Někdy tento hod bývá také nazýván forehand. Názvy mají společné to, že se disk vyhazuje od stejné strany těla, jako je ruka, ve které disk držíte. Tento hod není příliš těžký, ale je potřeba správně zvládnout jeho techniku.

Uchopení disku není zcela jednotné a záleží na tom, jak moc chcete mít disk pod kontrolou. Vždy je ale potřeba, aby prostředníček byl zapřen za okraj disku. Ukazováček pak může buď podpírat střed disku jako na fotografii (disk tak máte pod větší kontrolou) nebo může být vodorovně s prostředníčkem. Postoj házejícího je bokem ke směru letu (praváci levým). Disk uchopíte v úhlu přibližně 45 stupňů - rotace, kterou mu švihem dáte, tento náklon srovná, v opačném případě by se disk v letu převrátil doleva. U sidearmu je důležité pracovat pouze zápěstím, bez zbytečného nápřahu. Zkuste si zpočátku vědomě zafixovat předloktí v předpažené poloze a hodit disk pouze švihem zápěstí. Disk vám sice pravděpodobně nepoletí daleko, ale při dodržení správného náklonu by měl letět správně – tedy plachtit. Důležité je při švihu „zaseknout“ zápěstí, čímž dáte disku rotaci a nezměníte jeho náklon... Vhodnou pomůckou pro získání správného pocitu může být to, že si levou rukou disk chytnete, zatímco pravou rukou tlačíte do disku. Poté, co levá ruka pustí, disk „vystřelí“.

     

 

 
VÝSTŘEL  

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Disk se v letu převrátí doleva a po dopadu se kutálí
Buď nemáte disk nakloněný pravým okrajem dolů (až 45 stupňů) nebo vaše zápěstí při švihu včas nezaseknete. Jeho pohyb pokračuje dál dopředu, čímž se těsně před odhozením disku jeho pravý okraj zvedne nahoru.

Jakub Štýbr (Psí sporty)