Upside Down „apsajd daun"

Název je anglickým výrazem pro „vzhůru nohama“, což přesně charakterizuje i tento hod. Ano disk může létat i vzhůru nohama. Jeho vlastnosti se však radikálně mění a s tím je třeba počítat...

Jestliže jsem vám v minulých číslech vysvětloval vlastnosti disku v letu, vše se týkalo normální polohy. Při hodu upside down je vše obráceně. Pokud tedy k hodu použijeme backhand nebudete disk držet nakloněný levým okrajem dolů, ale naopak silně nahoru – téměř ve svislé poloze. Jelikož disk není pro let vzhůru nohama stavěn a neplachtí tak dobře, je třeba ho vyhazovat pod úhlem cca 45 stupňů nahoru. Při správně provedeném hodu se disk v letu „srovná“ do vodorovné polohy a plynule dosedne na horní stranu disku. Kontrolujte si rovněž postavení vašeho těla – měli byste stát bokem ke směru letu, pravým ramenem dopředu.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Disk se stočí doleva
Při vyhození není dostatečně nakloněn (praváci – levý okraj nahoru).

Disk se v letu „zastaví“ a spadne dolů:
Často se stává, že při vyhození disku kromě naklonění disku jej házející vytočí ze směru letu. Podélná osa (osa B viz Psí sporty č. 1) musí zůstat ve směru letu. 

Jakub Štýbr (Psí sporty)