Pro pořadatele

Jak uspořádat distanční soutěž?

1. Nejprve je potřeba se rozhodnout kde a kdy.

Datum je vhodné načasovat tak, aby nekolidovalo s jinou akcí v ČR, což lze jednoduše zjistit na stránkách v TERMÍNOVÉM KALENDÁŘI. Místo by zase mělo splňovat především podmínky pro bezpečnost psů a minimální rozměry hřišť.

Hrubé rozměry pro jednotlivé disciplíny jsou:

 • Super Minidistance - 40x60 metrů
 • DogDartbee - cca 30x20 metrů
 • TimeTrial - cca 40x20 metrů
 • Paralelní TimeTrial - cca 40x40 metrů
 • Quadruped - šířka min. 40 metrů; dle pravidel musí být umožněno uskutečnit 90 metrový hod + 5 metrů na rozběh (poznámka: Quadruped lze pořádat i na menším hřišti, v takovém případě ovšem nebude součástí kvalifikace na MČR, nutné uvést v propozicích)

2. Vybrat rozhodčí a zařadit soutěž do termínového kalendáře

Dle Soutěžního řádu zažádat minimálně 8 týdnů před akcí o delegaci rozhodčího (rozhodčích) a o zařazení do termínového kalendáře prostřednictvím formuláře. Pokud jste předem na rozhodčím domluveni, je to vaše výhoda ;-)

Seznam rozhodčích naleznete na boční liště této stránky.

3. Zažádat o veterinární podmínky na veterinární správě a ohlásit akci na městském úřadě

4. Naplánovat si pomocníky a stanovit časový harmonogram soutěže

Domluvit se předem s delegovaným rozhodčím na počtu pomocníků pro jednotlivé disciplíny a vyjasnit si s ním průběh soutěže. Rovněž je dobré se s rozhodčím domluvit na příjezdu s ohledem na začátek soutěže - závisí mimo jiné na tom, zda zvládnete připravit (nalajnovat) hřiště nebo zda toto provedete až pod dohledem rozhodčího.

5. Nezapomeňte včas dodat propozice

Nejpozději 4 týdny před soutěží zaslat propozice akce pověřenému členovi výboru, nebo je zaslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu uveďte jméno akce).

6. Je možné využít materiální podpory klubu.

DiscDog klub disponuje menším mobiliářem, ve kterém je téměř vše, co ke stavbě hřiště potřebujete. Jeho kompletní seznam naleznete v infoboxu na této stránce. K dispozici je stan a ohradníky pro vytyčení plochy, bannery, tiskárna.

Pro zapůjčení věcí z mobiliáře je nutná individuální domluva s pověřeným členem výboru. Ostatní pomůcky, které klub nemá k dispozici si zajišťuje pořadatel.

7. Na soutěži zajistit potřebný počet pomocníků, přípravu hřiště a zpracování výsledků

Kromě rozhodčího je pro správné posouzení soutěže potřeba těchto pomocníků (minimum):

 • Super Minidistance - 1 časoměřič, který současně kontroluje přešlapy, 1 pomocník na posouzení středové zóny, 1 pomocní na posouzení protilehlé boční strany
 • DogDartbee - 1 pomocník pro sledování přešlapů, 1 pomocník v poli
 • TimeTrial - 1 pomocník pro posouzení chycení disku za hranicí 20 yardů
 • Paralelní Timetrial - 2 pomocníci na posouzení chycení disku za hranicí 20 yardů
 • Quadruped - 1 pomocník pro sledování přešlapů, 1 pomocník pro měření, 1 pomocní na posouzení protilehlé boční strany
 • Dále je potřeba pomocník, který ovládá práci s Excelem pro správné zapsání a vyhodnocení výsledků.

Pro přípravu hřiště se osvědčila „stará“ lajnovačka na fotbal s použitím hladké mouky. (jiná hrubost mouky není vhodná - lety vyzkoušená praxe)

8. Po soutěži zpracovat a odeslat výsledky ve formátu .xls (nebo Google Tabulky) pověřenému členovi výboru, které musí obsahovat následující: 

 1. název disciplíny
 2. jméno rozhodčího pro danou disciplínu
 3. jméno a příjmení psovoda 
 4. celé jméno psa
 5. družstvo (povinné u soutěží zařazených do poháru) 
 6. dosažený výkon (délka, body, čas) pro jednotlivé pokusy i celkově 
 7. výsledky všech kol soutěže (kvalifikace, semifinále, finále), pokud je soutěž obsahuje 
 8. výsledné pořadí 

Jako vzor můžou sloužit výsledky z proběhlých akcí, najdete je v sekci akce - výsledky. 

9. Zpracovat a odeslat podklady pro odvody ze soutěže a na účet klubu poukázat odpovídající finanční obnos.

10. Začít plánovat další soutěž ;-)

MŮŽE SE VÁM HODIT...

 Seznam českých distančních rozhodčí
 Seznam rozhodčí USDDN
 Hospitační list rozhodčího
 Příjmový doklad - školitel rozhodčích
 
 dokumenty USDDN (scoresheety, handbook, worksheet...)
 judges worksheet (pracovní list rozhodčího)
 Formulář pro zařazení soutěže
 
 • Po vyplnění formuláře bude akce zařazena do termínového kalendáře DiscDog klubu ČR. 
 • Pořadatel se vyplněním formuláře zavazuje dodržet Soutěžní řád klubu
 • Pro další aktualizaci akce na webu pište na info@discdog.cz, do předmětu uveďte jméno akce. 
 • Pro případné upřesnění delegace rozhodčího kontaktujte pověřeného člena výboru 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

 Soutěžní řád oficiálních soutěží DDK ČR
 Řád ochrany zvířat 
 smlouva OSA
 smlouva INTEGRAM

 

Souhlas s pořizováním fotografií

Na členské schůzi 2016 bylo odhlasováno, aby pořadatelé do přihlašovacích formulářů přidávali následující větu:

Soutěžící souhlasí s fotografováním a pořizováním audio/video záznamů (včetně leteckých záznamů) jeho psů i jeho samotného v rámci závodu (název soutěže) pořádaných pod záštitou DiscDog klubu ČR. Dále také souhlasí s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akreditovaných fotografů, pořadatelů soutěží, DiscDog klubu ČR a Dogfrisbee sportu celkově. 

Prosíme všechny pořadatele, aby toto rozhodnutí členské schůze respektovali a přidali si ji do svých přihlašovacích formulářů.