Body do pohárové a ligové soutěže od letoška mohou získávat i rozhodčí.

Od roku 2022 budou udělovány body do soutěže jednotlivců i družstev (v připadě pohárové soutěže) také za posuzování na oficiálních pohárových a ligových závodech, a to za těchto podmínek: 

Pohár: 

  • body budou udělovány fixně
    – v distančních discilínách 35b / disciplína
    – ve freestylové disciplíně 100b
  • rozhodčí, který nemá psa a nezávodí body do soutěže jednotlivců nezískává, body do soutěže družstev však získat může

Liga:

  • body udělit v průměru za disciplínu, kterou rozhodčí posuzuje
  • v případě, že má rozhodčí více psů, udělí se body 3 nejvýše umístěným psům v tabulce
  • rozhodčí, který nemá psa a nezávodí body do soutěže jednotlivců nezískává

V případě, že rozhodčí posuzuje první závod v roce, nahlásí výsledkářům max. 3 psy, ke kterým pak budou body udělovány.