Jak uspořádat distanční soutěž

Jak uspořádat distanční soutěž?

1. Nejprve je potřeba se rozhodnout kde a kdy.

Datum je vhodné načasovat tak, aby nekolidovalo s jinou akcí v ČR, což lze jednoduše zjistit na stránkách v TERMÍNOVÉM KALENDÁŘI. Místo by zase mělo splňovat především podmínky pro bezpečnost psů a minimální rozměry hřišť.

Hrubé rozměry pro jednotlivé disciplíny jsou:

 • Super Minidistance – 40×60 metrů
 • DogDartbee – cca 30×20 metrů
 • TimeTrial – cca 40×20 metrů
 • Paralelní TimeTrial – cca 40×40 metrů
 • Quadruped – šířka min. 40 metrů; dle pravidel musí být umožněno uskutečnit 90 metrový hod + 5 metrů na rozběh (poznámka: Quadruped lze pořádat i na menším hřišti, v takovém případě ovšem nebude součástí kvalifikace na MČR, nutné uvést v propozicích)

2. Vybrat rozhodčí a zařadit soutěž do termínového kalendáře

Dle Soutěžního řádu zažádat minimálně 8 týdnů před akcí o delegaci rozhodčího (rozhodčích) a o zařazení do termínového kalendáře prostřednictvím formuláře. Pokud jste předem na rozhodčím domluveni, je to vaše výhoda 😉

Seznam rozhodčích naleznete na boční liště této stránky.

3. Zažádat o veterinární podmínky na veterinární správě a ohlásit akci na městském úřadě

4. Naplánovat si pomocníky a stanovit časový harmonogram soutěže

Domluvit se předem s delegovaným rozhodčím na počtu pomocníků pro jednotlivé disciplíny a vyjasnit si s ním průběh soutěže. Rovněž je dobré se s rozhodčím domluvit na příjezdu s ohledem na začátek soutěže – závisí mimo jiné na tom, zda zvládnete připravit (nalajnovat) hřiště nebo zda toto provedete až pod dohledem rozhodčího.

5. Nezapomeňte včas dodat propozice

Nejpozději 4 týdny před soutěží zaslat propozice akce pověřenému členovi výboru, nebo je zaslat na discdogklub@gmail.com (do předmětu uveďte jméno akce).

6. Je možné využít materiální podpory klubu.

DiscDog klub disponuje menším mobiliářem, ve kterém je téměř vše, co ke stavbě hřiště potřebujete. Jeho kompletní seznam naleznete v infoboxu na této stránce. K dispozici je stan a ohradníky pro vytyčení plochy, bannery, tiskárna.

Pro zapůjčení věcí z mobiliáře je nutná individuální domluva s pověřeným členem výboru. Ostatní pomůcky, které klub nemá k dispozici si zajišťuje pořadatel.

7. Na soutěži zajistit potřebný počet pomocníků, přípravu hřiště a zpracování výsledků

Kromě rozhodčího je pro správné posouzení soutěže potřeba těchto pomocníků (minimum):

 • Super Minidistance – 1 časoměřič, který současně kontroluje přešlapy, 1 pomocník na posouzení středové zóny, 1 pomocní na posouzení protilehlé boční strany
 • DogDartbee – 1 pomocník pro sledování přešlapů, 1 pomocník v poli
 • TimeTrial – 1 pomocník pro posouzení chycení disku za hranicí 20 yardů
 • Paralelní Timetrial – 2 pomocníci na posouzení chycení disku za hranicí 20 yardů
 • Quadruped – 1 pomocník pro sledování přešlapů, 1 pomocník pro měření, 1 pomocní na posouzení protilehlé boční strany
 • Dále je potřeba pomocník, který ovládá práci s Excelem pro správné zapsání a vyhodnocení výsledků.

Pro přípravu hřiště se osvědčila „stará“ lajnovačka na fotbal s použitím hladké mouky. (jiná hrubost mouky není vhodná – lety vyzkoušená praxe)

8. Po soutěži zpracovat a odeslat výsledky ve formátu .xls (nebo Google Tabulky) pověřenému členovi výboru, které musí obsahovat následující: 

 1. název disciplíny
 2. jméno rozhodčího pro danou disciplínu
 3. jméno a příjmení psovoda 
 4. celé jméno psa
 5. družstvo (povinné u soutěží zařazených do poháru) 
 6. dosažený výkon (délka, body, čas) pro jednotlivé pokusy i celkově 
 7. výsledky všech kol soutěže (kvalifikace, semifinále, finále), pokud je soutěž obsahuje 
 8. výsledné pořadí 

Jako vzor si můžete stáhnout excelovou tabulku v sekci „download“ nebo jako vzor můžou sloužit výsledky z proběhlých akcí, najdete je v sekci akce – výsledky. 

9. Zpracovat a odeslat podklady pro odvody ze soutěže a do 7 dnů od skončení akce na účet klubu poukázat odpovídající finanční obnos.

10. Začít plánovat další soutěž 😉

Klubový mobiliář

DiscDog klub disponuje menším mobiliářem, ve kterém je téměř vše, co ke stavbě hřiště potřebujete. Jeho kompletní seznam naleznete zde. 

Mobiliář pro stavbu hřiště

 • 1x nůžkový stan Brit 3x6m
  (altány sponzora jsou určeny na jeho propagaci na hlavním hracím hřišti, např: jako stan pro rozhodčí)
 • 2x nůžkový stan 3×3 m
 • mesh bannery s logem sponzora (220 m)
 • 4x skládací kempingové židle (directors chair) 2x kempingové židle Outwell (pro výsledkáře)
 • pásmo 2ks (různé délky)
 • banery partnerů, sponzorů a bennery DiscDog
 • umělohmotné ohradníky (30 ks)
 • prodlužovací elektrické kabely 2×25 m pro reproduktory
 • prodlužovací elektrický kabel na cívce 50m

Ostatní mobiliář

 • stopky 2ks
 • aparatura (vhodná i na freestylové závody 2x reproduktor + mixážní pult + zvukové a elektrické kabely) 
  – samostatné půjčovné 1000 Kč
 • inkoustová barevná tiskárna HP
 •  plastový skládací stůl 2x

DD klub může také zajistit pořadateli tyto věci:

 • přivezení / odvezení mobiliáře DD klubu
 • možnost vyzvednutí a přivezení pohárů od firmy HAINZ
 • možnost vyzvednutí a přivezení sponzorských darů od sponzora klubu
 • možnost postavení hřiště / pomoc při stavění hřiště

Pohárové soutěže

Povinné vybavení na soutěžích zařazených v poháru:

 • altán sponzora 3x6m
 • mesh bannery (na ohraničení hlavní hrací plochy)
 • banery sponzorů, partnerů Poháru
 • stopky, pásmo

Pořadatel pohárových soutěžích si musí zařídit zapůjčení altánu, mesh bannerů a bannerů k propagaci sponzorů DD klubu na soutěži. Toto vybavení má ZADARMO

 • DD klub muže dále pořadateli zapůjčit ostatní mobiliář klubu viz popis majetku za poplatek 300 Kč

Pořadatel pohárových soutěží si musí domluvit způsob předání a odevzdání mobiliáře klubu s osobou odpovědnou za mobiliář klubu (Pavel Ryttnauer)

 • mobiliář je možné si předávat mezi pořadateli, tento způsob se musí domluvit s osobou odpovědnou za mobiliář (Pavel Ryttnauer)

Ostatní soutěže

(Liga + ostatní soutěže)

 • bannery sponzorů, partnerů Ligy dogfrisbee (jsou-li)
 • stopky, pásmo

Pořadatel těchto závodů má povinnost vystavit banery sponzorů a partnerů Ligy Dogfrisbee DD klubu. Toto vybavení má ZADARMO

 • DD klub muže dále pořadateli zapůjčit ostatní mobiliář klubu viz popis majetku za poplatek 300 Kč

Možnost předání jako u pohárových soutěží. Pořadatel se musí na předání dohodnout s osobou odpovědnou za mobiliář DD klubu.

Pořadatel se na převzetí/předání mobiliáře musí (pro snadnější předání) domluvit nejpozději 30 dní před akcí (tak aby osoba odpovědná za mobiliář klubu mohla informovat následujícího pořadatele o místě výskytu mobiliáře, před jeho závody)

Na těchto věcech je nutné se předem domluvit s Pavlem Ryttnauerem (e-mail pavel.ryttnauer@gmail.com, tel 739 012 548).