Novým předsedou DiscDog klubu byl zvolen Martin Lev

V sobotu 5. listopadu se v pardubické restauraci Tenis klub uskutečnila výroční členská schůze DiscDog klubu za rok 2022. Vzhledem k tomu, že uplynulo dvouleté volební období výboru klubu, byla to letos schůze volební a třicet přítomných členů tedy rozhodovalo mimo jiné o novém vedení klubu.

Protože se tři dlouhodobí členové výboru klubu – Pavla Hejralová, Nikol Vízková a Pavel Ryttnauer – rozhodli do dalšího volebního období už nekandidovat, stávající výbor vlastní kandidátku nepostavil. Přítomní členové následně navrhli dvě pětičlenné kandidátní listiny a ve volbách uspěla ziskem 25 hlasů ze 30 přítomných hned ta první ve složení Veronika Urbášková, Radka Tihelková, Petr Kučera, Martin Lev a Iveta Chomátová. Noví členové výboru následně rozhodli, že novým předsedou po odcházející Pavle Hejralové bude Martin Lev.

Nové vedení klubu se chce zaměřit především na další kvalitativní rozvoj českého dogfrisbee, na zlepšení komunikace se členskou základnou i směrem k dalším závodníkům a veřejnosti a na posílení členské základny klubu.

Účastníci poděkovali třem končícím členům výboru za dlouholetou a obětavou práci pro české dogfrisbee. Schválili mimo jiné rozpočet mistrovství republiky a rozpočet klubu za rok 2022 a návrh předběžného rozpočtu na rok 2023, návrh, aby zahraniční závodníci, kteří nejsou členy DiscDog klubu, platili za účast na závodech klubu stejné poplatky jako nečlenové z ČR, či návrh na vznik nové pohárové soutěže určené výhradně pro členy klubu. Naopak návrhy na úpravy bodování obou stávajících pohárových soutěží, Brit Cupu a CzechBlack ligy, v hlasování neuspěly. Podporu nezískal ani návrh na opětovné zavedení kvalifikací na mistrovství republiky.