Podmínky pro zařazení FS závodů do Brit CUPU

 1. FS závod musí mít za sebou alespoň 1 ročník. Pořadatel tedy svůj FS závod muže do Brit CUPU přihlásit až po prvním uskutečněném závodu. (toto pravidlo se vztahuje na pořadatele, ne na název závodu. Za nový závod se nepovažuje případ, kdy závod pouze změní jméno, nebo pokud bude závod předán jinému zkušenému pořadateli. Ve sporných případech rozhodne o způsobilosti závodu Členská schůze, případně Výbor DDK)
 2. Zkušební ročník musí být oficiální závod pod záštitou DiscDog klubu ČR
 3. Závod musí obsahovat freestylovou kategorii OPEN a STARTERS a distanční SMD 
 4. Rozhodčí pro TEAM, PSA a HRÁČE musejí mít alespoň Level 2 USDDN 

Podpora od klubu k sezóně 2020 pro pořadatele FS pohárového závodu: 

 1. Příspěvek 10.000kč  
 2. Granule a propagační materiál od sponzora Brit 
 3. Poháry (FS open, FS starters,  SPTF divize I)
 4. Mobiliář klubu (bannery s logem sponzora, altán s logem sponzora, stůl, židle, 2x altán bez potisku, a jiné věci uvedené v mobiliáři klubu)
  Možné si zapůjčit klubovou aparatura za poplatek 1.000 Kč
   

Povinnost pořadatele:

 1. Respektovat smlouvu mezi DiscDog klubem a hlavním sponzorem BRIT, tedy že na pohárovém závodě nebude v souvislosti s dogfrisbee propagován jiný subjekt ze stejného prostředí jako BRIT, a to ani na letácích a propagačních materiálech k akci.
 2. Do 7 dnů vypracovat tiskovou zprávu ze závodů doplněnou o fotografie z akce (na kterých je vidět logo BRITu, min. 2 fotografie)
 3. Do 7 dnů zpracovat výsledky a odvody ze závodů v požadovaném formátu a odeslat je odpovědné osobě
 4. Propagovat na akci hlavního sponzora DiscDog klubu a DiscDog klub věcmi zapůjčenými z mobiliáře 

Služby od Klubu a výhody pohárové soutěže: 

 1. Finanční podpora od DiscDog klubu ČR, pokud pořadatel splní své povinnosti. O podporu může pořadatel požádat i před konáním akce. Buď o celou částku, nebo o zálohu. V obou případech musí písemně požádat výbor o schválení.
 2. Materiálová podpora od DiscDog klubu ČR (tiskárna, bannery, altány atd.)
 3. Závod má automaticky udělen status kvalifikačního závodu na MČR ve FS v kompletním rozsahu – tj. přímé kvalifikace + náhradníci 
 4. Poháry pro pohárové disciplíny
 5. Věcné dary od sponzora 
 6. Atraktivita pro účastníky v podobě možnosti sbírat z akce body do Poháru jak pro družstva, tak pro jednotlivce

Nevýhody:

 1. Respektování smlouvy mezi DiscDog klubem a hlavním sponzorem BRIT
 2. Dodržení nároků na certifikované rozhodčí 
 3. Nutnost pokrýt startovné zdarma pro vítěze Poháru z předchozího roku (vztahuje se pouze na tým, ne na hráče)