Představení kandidátů do výboru klubu

Členská schůze se pomalu blíží a jelikož se jedná o schůzi volební, zde najdete „kandidátky“ všech členů, kteří se rozhodli do výboru kandidovat. Loni/letos se přihlásilo 6 kandidátů z toho jsou 3 nováčci a 3 stávající členové výboru. 

Nezapomeňte, že pokud budete chtít podat „protinávrh“ na složení výboru, musí vaši navrhovaní kandidáti s tímto vaším návrhem souhlasit.

Současný výbor navrhuje toto složení:
Pavla Hejralová, Pavel Ryttnauer, Veronika Urbášková, Nikol Vízková, Radka Tihelková

Vaše případné protinávrhy posílejte na adresu: discdogklub@gmail.com a v případě, že neprojde hlasováním návrh výboru, bude se hlasovat o protinávrzích v tom pořadí, jak byly doručeny.

Nikol Vízková​

Ahoj všem,
moc mě mrzí, že se nemůžeme normálně sejít a moc si přeju, aby nadcházející sezóna proběhla podle plánu. 

Členem Discdog klubu jsem devátým rokem a už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, že bych mohla být i užitečná. 

Nemám v plánu v rámci Discdog klubu dělat nějaké velké změny, ale ráda se budu podílet na jeho chodu. Tuším, že Iveta s Honzou měli na starost sociální sítě, takže pokud bude třeba, mohu se věnovat třeba tomu, ale ráda se chopím i jakékoli jiné práce.

Ráda bych se v následující sezóně věnovala tvorbě nějakých videí, které bychom mohli během sezóny sdílet na sociálních sítích a využívat k propagaci klubu.

Na závěr chci říct, že budu ráda oporou a pomohu s čímkoli, i když do výboru zvolena nebudu.

Radka Tihelková

Kouzlo Dogfrisbee jsem objevila se svou jedinou fenkou Jassie r. 2011. R. 2013 proběhla naše závodní premiéra a od té doby jsme se účastnily většiny závodů u nás i mnoha závodů v zahraničí. Vyjma jednoho roku jsme se od r.2015 účastnily všech ME a v letech 2018 a 2019 MS. Závodů se účastním nejen jako závodník, ale také jako pomocník a od r. 2017 jako rozhodčí. Na ostravsku jsem ve spolupráci s M.Kmecem pořádala 3 závody a poslední 2 roky působím i jako trenér. 
 
Jako člen výboru našeho DD klubu bych se chtěla podílet na jeho dalším vývoji a naplňovat tak jeho podstatu a význam. Nejen pro členy-pro ty tedy především, ale také pro povědomí veřejnosti a hlavně pro edukaci o tomto sportu. Čím dál více lidí se věnuje tomuto sportu, mnohdy i nebezpečně a myslím si, že my jako klub máme možnost v tomto ohledu přispět ke zlepšení. Další věcí, na které bych se chtěla zasadit, je rozvoj on-line závodů. V dnešní nelehké době není jiné cesty, jak tento sport udržet při životě. Ba naopak v tom vidím oproti jiným psím sportům výhodu a potenciál hlavně pro nováčky ve světě dogfrisbee.

Zuzana Jahodová

V dogfrisbee světě se pohybuji od roku 2017 a od roku 2018 jsem, se svojí fenkou Kiwi, aktivním závodníkem jak v ČR tak v zahraničí. 2019 jsme, jako součást československé expedice, startovaly na MS v USA.
Jsem členkou výboru spolku Prahaha Dogfrisbee z.s. a již několik let jedním z organizátorů distančních i freestyle závodů v Praze.
 
Jako členka výboru bych ráda nabídla své komunikační, organizační a plánovací schopnosti ve věcech týkajících se klubu.
 
Např.
– komunikace a pomocná ruka členům klubu (předání zkušeností, pomoc s přihlášením, pravidly,  kontakty atd.)
– komunikace a pomocná ruka pořadatelům závodů (zkušenosti s organizací, řešení cen, termínů, pomocníků atd.)
– spolupráce s novými i stávajícími sponzory (prezentace a reklama klubu, zjištění nových možností)
– osvěta dogfrisbee pro veřejnost (organizace nebo účast na akcích jiných než závody, pod jménem klubu- vystoupení, tábory, výlety)
-spolupráce se zahraničními kluby (výpomoc na závodech, organizování výprav na zahraniční závody 🙂

Veronika Urbášková

Zdravím, dogfrisbíčkáři,
tady je mé představení se jakožto kandidáta do Výboru DDK ČR: 
V dogfrisbee se pohybuju od úplných českých počátků, členem DiscDog klubu jsem od jeho založení v roce 2006. Aktivně působím jako rozhodčí, trenér a závodník. Co se dogfrisbee týče, mohu čerpat jak ze zkušeností z „domova“, tak ze zahraničí (zahraniční semináře, posuzování…). 
 
V následujícím volebním období se chci zaměřit především na:
  • navýšení členské základny klubu – počet členů klubu se neustále snižuje. 
  • zapojení klubu do online projektů typu online závody, které umožňují účast prakticky komukoli a mají potenciál přitáhnout nové lidi.
  • spolupráci s trenéry a pořadateli pro co největší rozšíření dogfrisbee mezi majitele aktivních psů.
  • využití a zapojení dobrovolníků ochotných přispět pomocí – aktuální nápady mam především pro oblast sociálních sítí, u kterých si myslím, že je zásadní, aby opravdu „žily“ a pomáhaly s propagací dogfrisbee mezi „laickou“ veřejností. 
Na schůzi zdar!

Pavla Hejralová

Ahoj,
v dogfrisbee se pohybuji od roku 2011 a ve výboru klubu jsem od konce roku 2014.
Ve světě dogfrisbee působím nejen jako aktivní hráč, ale i jako rozhodčí, pořadatel závodů a trenér. 
 
V následujícím volebním období bych chtěla navázat na stávající spolupráci se členy i nečleny, kteří pro nás zpracovávali webové stránky a sociální sítě a více tak propojit sociální sítě s naším webem a více rozproudit „sociální komunikaci“.
Ráda bych, abychom konečně s novým výborem rozpohybovali youtube a mohli pak např. na MČR nebo i na jiných soutěžích zprostředkovávat sofistikovanější livestream. 
Vytvořit jinou evidenci členské základny než pomocí google dokumentů.
 
Snad brzy na viděnou

Pavel Ryttnauer

U dogfrisbee jsem od jeho začátku v ČR. Do výboru kandiduji protože bych se rád podilel na jeho rozvoji a směřování v ČR. Ve výboru většinou má práce spočívá kolem mobiliáře klubu a plánování MČR.