Jak uspořádat distanční soutěž

Jak uspořádat distanční soutěž?

1. Nejprve je potřeba se rozhodnout kde a kdy.

Datum je vhodné načasovat tak, aby nekolidovalo s jinou akcí v ČR, což lze jednoduše zjistit na stránkách v TERMÍNOVÉM KALENDÁŘI. Místo by zase mělo splňovat především podmínky pro bezpečnost psů a minimální rozměry hřišť.

Hrubé rozměry pro jednotlivé disciplíny jsou:

 • Super Minidistance – 40×60 metrů
 • DogDartbee – cca 30×20 metrů
 • TimeTrial – cca 40×20 metrů
 • Paralelní TimeTrial – cca 40×40 metrů
 • Quadruped – šířka min. 40 metrů; dle pravidel musí být umožněno uskutečnit 90 metrový hod + 5 metrů na rozběh (poznámka: Quadruped lze pořádat i na menším hřišti, v takovém případě ovšem nebude součástí kvalifikace na MČR, nutné uvést v propozicích)

2. Vybrat rozhodčí a zařadit soutěž do termínového kalendáře

Dle Soutěžního řádu zažádat minimálně 8 týdnů před akcí o delegaci rozhodčího (rozhodčích) a o zařazení do termínového kalendáře prostřednictvím formuláře. Pokud jste předem na rozhodčím domluveni, je to vaše výhoda 😉

Seznam rozhodčích naleznete na boční liště této stránky.

3. Zažádat o veterinární podmínky na veterinární správě a ohlásit akci na městském úřadě

4. Naplánovat si pomocníky a stanovit časový harmonogram soutěže

Domluvit se předem s delegovaným rozhodčím na počtu pomocníků pro jednotlivé disciplíny a vyjasnit si s ním průběh soutěže. Rovněž je dobré se s rozhodčím domluvit na příjezdu s ohledem na začátek soutěže – závisí mimo jiné na tom, zda zvládnete připravit (nalajnovat) hřiště nebo zda toto provedete až pod dohledem rozhodčího.

5. Nezapomeňte včas dodat propozice

Nejpozději 4 týdny před soutěží zaslat propozice akce pověřenému členovi výboru, nebo je zaslat na info@discdog.cz (do předmětu uveďte jméno akce).

6. Je možné využít materiální podpory klubu.

DiscDog klub disponuje menším mobiliářem, ve kterém je téměř vše, co ke stavbě hřiště potřebujete. Jeho kompletní seznam naleznete v infoboxu na této stránce. K dispozici je stan a ohradníky pro vytyčení plochy, bannery, tiskárna.

Pro zapůjčení věcí z mobiliáře je nutná individuální domluva s pověřeným členem výboru. Ostatní pomůcky, které klub nemá k dispozici si zajišťuje pořadatel.

7. Na soutěži zajistit potřebný počet pomocníků, přípravu hřiště a zpracování výsledků

Kromě rozhodčího je pro správné posouzení soutěže potřeba těchto pomocníků (minimum):

 • Super Minidistance – 1 časoměřič, který současně kontroluje přešlapy, 1 pomocník na posouzení středové zóny, 1 pomocní na posouzení protilehlé boční strany
 • DogDartbee – 1 pomocník pro sledování přešlapů, 1 pomocník v poli
 • TimeTrial – 1 pomocník pro posouzení chycení disku za hranicí 20 yardů
 • Paralelní Timetrial – 2 pomocníci na posouzení chycení disku za hranicí 20 yardů
 • Quadruped – 1 pomocník pro sledování přešlapů, 1 pomocník pro měření, 1 pomocní na posouzení protilehlé boční strany
 • Dále je potřeba pomocník, který ovládá práci s Excelem pro správné zapsání a vyhodnocení výsledků.

Pro přípravu hřiště se osvědčila „stará“ lajnovačka na fotbal s použitím hladké mouky. (jiná hrubost mouky není vhodná – lety vyzkoušená praxe)

8. Po soutěži zpracovat a odeslat výsledky ve formátu .xls (nebo Google Tabulky) pověřenému členovi výboru, které musí obsahovat následující: 

 1. název disciplíny
 2. jméno rozhodčího pro danou disciplínu
 3. jméno a příjmení psovoda 
 4. celé jméno psa
 5. družstvo (povinné u soutěží zařazených do poháru) 
 6. dosažený výkon (délka, body, čas) pro jednotlivé pokusy i celkově 
 7. výsledky všech kol soutěže (kvalifikace, semifinále, finále), pokud je soutěž obsahuje 
 8. výsledné pořadí 

Jako vzor si můžete stáhnout excelovou tabulku v sekci „download“ nebo jako vzor můžou sloužit výsledky z proběhlých akcí, najdete je v sekci akce – výsledky. 

9. Zpracovat a odeslat podklady pro odvody ze soutěže a do 7 dnů od skončení akce na účet klubu poukázat odpovídající finanční obnos.

10. Začít plánovat další soutěž 😉

Klubový mobiliář

DiscDog klub disponuje menším mobiliářem, ve kterém je téměř vše, co ke stavbě hřiště potřebujete. Jeho kompletní seznam naleznete zde. 

Mobiliář pro stavbu hřiště

 • 1x nůžkový stan Brit 3x6m
  (altány sponzora jsou určeny na jeho propagaci na hlavním hracím hřišti, např: jako stan pro rozhodčí)
 • 2x nůžkový stan 3×3 m
 • mesh bannery s logem sponzora (220 m)
 • 4x skládací kempingové židle (directors chair) 2x kempingové židle Outwell (pro výsledkáře)
 • pásmo 2ks (různé délky)
 • banery partnerů, sponzorů a bennery DiscDog
 • umělohmotné ohradníky (30 ks)
 • prodlužovací elektrické kabely 2×25 m pro reproduktory
 • prodlužovací elektrický kabel na cívce 50m

Ostatní mobiliář

 • stopky 2ks
 • aparatura (vhodná i na freestylové závody 2x reproduktor + mixážní pult + zvukové a elektrické kabely) 
  – samostatné půjčovné 1000 Kč
 • inkoustová barevná tiskárna HP
 •  plastový skládací stůl 2x

DD klub může také zajistit pořadateli tyto věci:

 • přivezení / odvezení mobiliáře DD klubu
 • možnost vyzvednutí a přivezení pohárů od firmy HAINZ
 • možnost vyzvednutí a přivezení sponzorských darů od sponzora klubu
 • možnost postavení hřiště / pomoc při stavění hřiště

Pohárové soutěže

Povinné vybavení na soutěžích zařazených v poháru:

 • altán sponzora 3x6m
 • mesh bannery (na ohraničení hlavní hrací plochy)
 • banery sponzorů, partnerů Poháru
 • stopky, pásmo

Pořadatel pohárových soutěžích si musí zařídit zapůjčení altánu, mesh bannerů a bannerů k propagaci sponzorů DD klubu na soutěži. Toto vybavení má ZADARMO

 • DD klub muže dále pořadateli zapůjčit ostatní mobiliář klubu viz popis majetku za poplatek 300 Kč

Pořadatel pohárových soutěží si musí domluvit způsob předání a odevzdání mobiliáře klubu s osobou odpovědnou za mobiliář klubu (Pavel Ryttnauer)

 • mobiliář je možné si předávat mezi pořadateli, tento způsob se musí domluvit s osobou odpovědnou za mobiliář (Pavel Ryttnauer)

Ostatní soutěže

(Liga + ostatní soutěže)

 • bannery sponzorů, partnerů Ligy dogfrisbee (jsou-li)
 • stopky, pásmo

Pořadatel těchto závodů má povinnost vystavit banery sponzorů a partnerů Ligy Dogfrisbee DD klubu. Toto vybavení má ZADARMO

 • DD klub muže dále pořadateli zapůjčit ostatní mobiliář klubu viz popis majetku za poplatek 300 Kč

Možnost předání jako u pohárových soutěží. Pořadatel se musí na předání dohodnout s osobou odpovědnou za mobiliář DD klubu.

Pořadatel se na převzetí/předání mobiliáře musí (pro snadnější předání) domluvit nejpozději 30 dní před akcí (tak aby osoba odpovědná za mobiliář klubu mohla informovat následujícího pořadatele o místě výskytu mobiliáře, před jeho závody)

Na těchto věcech je nutné se předem domluvit s Pavlem Ryttnauerem (e-mail pavel.ryttnauer@gmail.com, tel 739 012 548).