Etický kodex závodníka a člena DiscDog klubu

Chování vůči rozhodčím:

  1. každý účastník závodů pod záštitou DDK ČR se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí rozhodčích.
  2. člen DDK CZ, ani jiný účastník závodů pod záštitou DDK CZ, se nebude veřejně hanlivě vyjadřovat o výkonu rozhodčích, pořadatelů nebo ostatních závodníků. 
  3. člen DDK CZ, i všichni ostatní účastníci závodu pod záštitou DDK CZ mají právo zeptat se rozhodčího na své známky slušným, přátelským způsobem. Diskutování a dohadování se s rozhodčími ohledně bodů je zcela nepřijatelné.

Má-li závodník dojem, že byl rozhodčím záměrně poškozen, má závodník právo odvolat se přímo na Výbor DDK CZ nebo na Komisi rozhodčích DDK CZ a záležitost bude prošetřena. Pokud bude člen DDK CZ nebo jiný účastník závodů jednat v závažném rozporu s body 1., 2. a 3, může být toto jednání důvodem až k vyloučení závodníka z účasti na závodech pod záštitou DDK CZ. O tomto vyloučení rozhoduje Výbor DDK CZ.