Rozhodčí

DiscDog klub zajišťuje školení distančních rozhodčích a přeškolování stávajících rozhodčích v souladu s pravidly.

Distanční disciplíny

České dogfrisbee je unikátní mimo jiné pořádáním tak zvaných „distančních víkendů“. DiscDog Klub ČR proto vytvořil vlastní program pro školení rozhodčích distančních disciplín. Kdokoli, kdo splňuje podmínky a projde školením rozhodčích se stává oficiálním distančním rozhodčím DD ČR a může být Klubem delegován jako rozhodčí pro oficiální závody dogfrisbee. Přesná pravidla pro získání licence distančního rozhodčího najdete zde.
 

Freestyle 

Co se freestylu týče, prochází čeští rozhodčí školením a testy americké organizace USDDN, podle jejíchž pravidel probíhá takřka 100% českých freestylových závodů. Aby měli pořadatelé freestylových závodů co nejsnazší přístup k informacím o freestylových rozhodčích, připravili jsme seznamy českých a vybraných zahraničních rozhodčích. Pro co nejkomplexnější obrázek o daném rozhodčím najdete u každého také jaké kategorie a na jakých závodech posuzoval.
A pokud by někdo rád pozval neznámou tvář, pomůže mu seznam evropských rozhodčích USDDN.
 

KOMISE ROZHODČÍCH​

Základním úkolem Komise rozhodčích je řídit činnost rozhodčích, zajišťovat odbornou způsobilost a odborný růst rozhodčích DDKČR.
Komise zajišťuje semináře, schůzky a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, přezkušování rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Působí jako arbitr při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích a přijímá a zpracovává podněty ke zlepšení práce rozhodčích. Předkládá Výboru DDKČR návrhy změn Řádu rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR a Soutěžního řádu pro pořádání oficiálních soutěží DDKČR. Rozpracovává výklad pravidel a sjednocuje činnost rozhodčích. Při své práci se řídí Řádem rozhodčích DDKČR, Soutěžním řádem a pravidly jednotlivých soutěží. KR je poradním orgánem, veškerá její usnesení vstupují v platnost až po schválení výborem.

Nikol Vízková

​předseda komise rozhodčích
nikol.vizkova[at]seznam.cz

Marketa-Exec

Markéta Urbášková

člen komise rozhodčích
marketaurbaskova[at]ymail.com

Školení distančních Rozhodčích

DiscDog klub zajišťuje školení adeptů distančních rozhodčích a přezkoušení stávajících rozhodčích v souladu s pravidly jednotlivých disciplín. Zprostředkovává také školení freestyle rozhodčích.

V roce 2024 proběhlo školení nových distančních rozhodčích v sobotu 2. března dopoledne, a to distanční (on-line) formou. Časová dotace cca dvě hodiny. Školení bylo završeno teoretickou zkouškou – písemným testem.

Hromadná hospitace adeptů, kteří úspěšně prošli  písemným testem, proběhne na první závodech nové sezóny Turnoff Distance Weekend 13. a 14. dubna. 

Individuální hospitace budou probíhat na dalších závodech sezóny, které to umožní. Informace o přihlášených k individuální hospitaci a o případných volných termínech naleznete v tomto přehledu akcí.

Pokud máte také zájem stát se distančním rozhodčím, můžete se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře

 

Podpora rozvoje freestylových rozhodčích

V sezóně 2013 proběhl první ročník projektu, který si klade za cíl rozšířit řady českých freestylových rozhodčích.

Za podpory pořadatelů freestylových soutěží mohou být kategorie Starters a Bonsai posuzovány dvěma sadami rozhodčích:

  1. oficiální sada – kalsicky, rozhodčí zvaní pořadatelem. Na základě jejich známek bude určeno pořadí a výsledky
  2. „neoficiální sada“ – souběžně samostatně posuzující sbor rozhodčích skládajících se z Openových závodníků. Tito rozhodčí budou samostaně posuzovat do svých scoresheetů, jejich bodování ale nebude mít vliv na výsledné pořadí. Závodníci z výše uvedených kategorií ovšem obdrží scoresheety od obou sad rozhodčích, což jim poskytne dvojnásobnou zpětnou vazbu. Mimo vlastních praktických zkušeností budou mít neoficiální rozhodčí příležitost poradit se se zkušenými rozhodčími.

Díky tomuto systému mají hráči možnost vyzkoušet si rozhodcování naostro, aniž by se museli zříci závodění. Doufáme, že touto cestou přibude českých rozhodčích s praktickými zkušenostmi. Zájemci o posuzování pište na veronika.urbaskova@seznam.cz.

Řád rozhodčích dogfrisbee DDKČR platný od 1. 1. 2024

Každý kandidát na distančního rozhodčího by si měl před samotným školením přečíst tento řád.