Jak postupovat při online soutěži

Do Online dogfrisbee cupu se může zapojit jakýkoliv pořadatel, který nahlásí svůj online závod alespoň 8 týdnů před danou akcí (vztaženo na víkend, kdy se zveřejňují FS videa a vyhlašují výsledky). 

 • Klasické závody, které v případě, že nebudou moci proběhnout v “prezenční” formě, proběhnou v online verzi – stačí alespoň 8 týdnů dopředu nahlásit tento záměr, i když finální rozhodnutí padne nejpozději do 14 dnů před termínem konání akce (před soutěžním víkendem). 

Pozn.: Pokud by chtěl pořadatel klasického závodu více času na finální rozhodnutí, jestli akce proběhne prezenčně, nebo online, doporučujeme nahlásit si případnou online akci o týden později oproti klasické soutěži.

Upozornění: online závod pod záštitou klubu nemůže termínově kolidovat s klasickým závodem. V případě stejného data má přednost klasický závod. 

Formulář pro zařazení závodu do online dogfrisbee cup.

Do online dogfrisbee cupu je možné zařadit i online soutěže pouze ve FS, nebo pouze v MD. V případě, že závod nabízí MD i FS, pak se obě disciplíny v rámci závodu vyhlašují odděleně. 

Pořadatel bude při propagaci akce na FB, stránkách, Youtube a Instagramu spolupracovat se zástupcem klubu pro propagaci a Online dogfrisbee cup – pro ročník 2022 jsou to:

 • Radka Tihelková – eowwyn26@gmail.com
 • Nikol Vízková – nikol.vizkova@seznam.cz

Registrace na závod probíhá klasickou formou přihlášek (k dispozici je předpřipravený přihláškový formulář). Uzávěrky pro přihlášení, uhrazení poplatku a nahrávání / zasílání videí si pořadatel určuje sám. Nicméně doporučujeme, aby v časovém rozmezí pro nahrávání / zasílání videí byl alespoň jeden víkendový den.

Cílem online cupu je natáhnout co nejvíce nováčků. Proto pokud pořadatel vybírá startovné, mělo by být pro členy i nečleny klubu jednotné. Z online závodů pořadatel neplatí odvody. 

Doporučené startovné: 

 • 50 Kč/tým – český tým
 • 5e/tým – zahraniční účastník

Specifikem freestylových soutěží online dogfrisbee cupu jsou tipy od rozhodčích pro vylepšení FS sestavy. Je proto třeba domluvit se s rozhodčími předem, aby s tím počítali.  

Pořadatel zajistí:

 • Zpracování a zveřejnění FS videí – videa opatřit úvodním titulkem s logem Online dogfrisbee cupu.
 • Uveřejnění kompletního bodování a výsledků. 
 • Zaslání feedbacků od rozhodčích zájemcům z řad závodníků ve FS. Individuálně, ideálně nejpozději do 2 týdnů od konce závodu.
 • Zaslání kompletních výsledků klubu. 
 • Online vyhlášení nejlepších týmů v každé vypsané kategorii – Freestyle OPEN, Freestyle STARTERS, MD, Junior + FS bonusy
 • Propagaci sponzorů online CUPU: 
  • Soutěžní freestylová videa je třeba opatřit logy sponzorů Online Cupu
  • Uvést loga sponzorů celého Cupu u události na FB (případně i na stránkách závodu)
  • V souvislosti s akcí nebude pořadatel propagovat konkurenční značku 
 • Poskytnutí videí 3 nejlepších týmů z každé freestylové kategorie pro prezentaci na FB a Youtube kanálu klubu.
 • Domluvení rozhodčí pro akci (možné požádat o pomoc zástupce klubu pro online závody).
 • Domluvení se na předání cen medailistům a zajištění jejich předání.

Klub zajistí:

 • Věcné ceny od sponzorů online cupu – plakety pro medailisty ve FS (Open i Starters), v MD a pro nejlepšího Juniora; věcné ceny od firmy Brit
 • Propagaci akce na klubovém FB, na oficiálním webu klubu a YouTube kanálu.
 • Pozvánku na akci na klubových účtech na sociálních sítích 
 • Uveřejnění jmen vítězných týmů a videí vítězů freestylových kategorií na FB klubu
 • Uveřejnění a archivaci celkových výsledků na webu klubu
 • Úvodní “titulkovku” k FS videům 
 • Loga sponzorů (k dispozici na stránkách klubu)
 • Příspěvek 500 kč na pokrytí nákladů
 • V případě zájmu ze strany pořadatele, pomůže s domluvením rozhodčích

Klubový mobiliář

DiscDog klub disponuje menším mobiliářem, ve kterém je téměř vše, co ke stavbě hřiště potřebujete. Jeho kompletní seznam naleznete zde. 

Mobiliář pro stavbu hřiště

 • 1x nůžkový stan Brit 3x6m
  (altány sponzora jsou určeny na jeho propagaci na hlavním hracím hřišti, např: jako stan pro rozhodčí)
 • 2x nůžkový stan 3×3 m
 • mesh bannery s logem sponzora (220 m)
 • 4x skládací kempingové židle (directors chair) 
 • pásmo 2ks (různé délky)
 • banery partnerů a sponzorů
 • umělohmotné ohradníky (30 ks)
 • prodlužovací elektrické kabely 2×25 m pro reproduktory
 • prodlužovací elektrický kabel na cívce 50m

Ostatní mobiliář

 • stopky 2ks
 • aparatura (vhodná i na freestylové závody 2x reproduktor + mixážní pult + zvukové a elektrické kabely) 
  – samostatné půjčovné 1000 Kč

 • inkoustová barevná tiskárna HP
 •  plastový skládací stůl

DD klub může také zajistit pořadateli tyto věci:

 • přivezení / odvezení mobiliáře DD klubu
 • možnost vyzvednutí a přivezení pohárů od firmy HAINZ
 • možnost vyzvednutí a přivezení sponzorských darů od sponzora klubu
 • možnost postavení hřiště / pomoc při stavění hřiště

Pohárové soutěže

Povinné vybavení na soutěžích zařazených v poháru:

 • altán sponzora 3x6m
 • mesh bannery (na ohraničení hlavní hrací plochy)
 • banery sponzorů, partnerů Poháru
 • stopky, pásmo

Pořadatel pohárových soutěžích si musí zařídit zapůjčení altánu, mesh bannerů a bannerů k propagaci sponzorů DD klubu na soutěži. Toto vybavení má ZADARMO

 • DD klub muže dále pořadateli zapůjčit ostatní mobiliář klubu viz popis majetku za poplatek 300 Kč

Pořadatel pohárových soutěží si musí domluvit způsob předání a odevzdání mobiliáře klubu s osobou odpovědnou za mobiliář klubu (Pavel Ryttnauer)

 • mobiliář je možné si předávat mezi pořadateli, tento způsob se musí domluvit s osobou odpovědnou za mobiliář (Pavel Ryttnauer)

Ostatní soutěže

(Liga + ostatní soutěže)

 • bannery sponzorů, partnerů Ligy dogfrisbee (jsou-li)
 • stopky, pásmo

Pořadatel těchto závodů má povinnost vystavit banery sponzorů a partnerů Ligy Dogfrisbee DD klubu. Toto vybavení má ZADARMO

 • DD klub muže dále pořadateli zapůjčit ostatní mobiliář klubu viz popis majetku za poplatek 300 Kč

Možnost předání jako u pohárových soutěží. Pořadatel se musí na předání dohodnout s osobou odpovědnou za mobiliář DD klubu.

Pořadatel se na převzetí/předání mobiliáře musí (pro snadnější předání) domluvit nejpozději 30 dní před akcí (tak aby osoba odpovědná za mobiliář klubu mohla informovat následujícího pořadatele o místě výskytu mobiliáře, před jeho závody)

Na těchto věcech je nutné se předem domluvit s Pavlem Ryttnauerem (e-mail pavel.ryttnauer@gmail.com, tel 739 012 548).