Navržený program členské schůze má zatím dvanáct bodů

Ve středu 1. listopadu, tedy ve lhůtě dané stanovami klubu, rozeslal výbor DDK ČR členům oficiální pozvánku na letošní členskou schůzi s návrhem jejího programu. Schůze se uskuteční v sobotu 2. prosince 2023 od 11.30 opět v pardubické restauraci Tenis klub, letos není volební a její program obsahuje v tuto chvíli dvanáct bodů.

Jak říkají stanovy klubu, návrh programu bude možné doplnit či změnit i přímo na členské schůzi před schválením jeho definitivní verze, každý nový návrh ale může být na pořad jednání zařazen už pouze se souhlasem dvou třetin přítomných členů klubu.

Návrh programu členské schůze DDK ČR.