Nové body programu člen. schůze

Na adresu klubu přišly další body k projednání.

 1. došlý bod k hlasování – navrhovatel Yva Andrová
  Udělení titulu Mistr ČR pouze pro občany ČR. Mistrovství by zůstalo otevřené, ale titul by mohl získat pouze občan ČR.
 2. došlý bod k hlasování – navrhovatel Jolana Krátká
  Povinnost pro členy odpracovat si 3 závodní dny. (Každý člen by měl za povinnost kromě členských příspěvků odpracovat např. 3 zavodni dny, to by neměl placené a pakliže by pracoval už nad rámec, tak to už by se mu platilo.)
 3. došlý bod k hlasování – navrhovatel Jolana Krátká
  Posunout věkovou hranici pro start psů na 12 měsíců v distančních disciplínách.
 4. došlý bod k hlasování NÁVRH NA ÚPRAVU STANOV – navrhovatel Tereza Kvisová
  Změnit způsob volby výboru – tajným hlasováním pro navržené jednotl. kandidáty. Výbor pak bude sestaven z 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.