Pozvánka na výroční členskou schůzi

Vážení členové DiscDog klubu České republiky,

dovolte abychom vás pozvali na výroční členskou schůzi, na které dojde ke zvolení nového složení výboru klubu. Schůze proběhne 5. listopadu 2022 v Pardubicích, v Restauraci Tenis Klub. Začátek schůze je plánovaný na 11:30. (přijíždějte prosím na 11hod., abychom v půl dvanácté opravdu začali) 
adresa: Labská 15, Pardubice, www.restauracetenisklub.cz

(V případě, že schůze nebude z důvodů koronavirových restrikcí možná, proběhne schůze ve stejném termínu online a to opět v programu Microsoft Teams. O případném přesunu na online vás budeme zavčas informovat.)

Program výroční členské schůze 2022:

 1. Hlasování o programu
 2. Zhodnocení uplynulé sezóny, předložení rozpočtu MČR a rozpočtu klubu z roku 2022 a předložení předběžného rozpočtu na rok 2023
 3. Shrnutí “volebního období” končícím výborem.
 4. Volba nového výboru (jednotliví kandidáti dostanou prostor se představit a ještě jednou přednést své vize)
  Kandidáti: 
  • Veronika Urbášková
  • Radka Tihelková
  • Zuzana Jahodová
  • Zuzana Kratochvílová
  • Petr Kučera
  • Marek Lehuta
  • Martin Lev

Přestávka pro členy během níž dojde ke zvolení nového předsedy klubu.

5.  Představení nového výboru.

6. Návrh na hlasování – body v DiscDog Brit poháru udílet pouze českým závodníkům a členům klubu. (jelikož může členem být i cizinec)
– navrhovatel: Pavla Hejralová

7.  Návrh na hlasováníZměna soutěžního řádu a odvody ze soutěží pro zahraniční závodníky
Změnit pravidla soutěžního řádu tak, aby byly odvody za nečleny klubu a za zahraniční závodníky, stejné – to jest 100 Kč/ víkend v případě FS víkendu a 100 Kč/den v případě distančního víkendu.

– navrhovatel: Martin Lev

8.  Návrh na hlasování – Úprava počítání bodů do CzechBlack Ligy Dogfrisbee
   Možné varianty úprav:

   a) Body do ligy pouze pro české hráče (je jedno jestli jsou v klubu)
   b) Body do ligy pouze pro členy klubu
   c) Body do ligy pro české hráče i členy klubu
– navrhovatel: Martin Lev

9. Sestavení nové komise rozhodčích. Zajistit nové adepty pro komisi rozhodčích.
Pavel ani Kája už nechce být předsedou a členem komise rozhodčích. Tyto funkce je potřeba obsadit. 

10. Návrh na hlasování – Členové výboru mají po dobu vykonávání funkce, členství v discdog klubu zdarma. 
– navrhovatel Pavel Ryttnauer

11. Návrh na hlasování – Členové výboru, pokud je výbor organizátorem MČR, maji startovné na MČR zdarma. 
– navrhovatel Pavel Ryttnauer

12. Návrh na hlasování – Odměna 5000 Kč pro Pavlu Hejralovou za práci pro klub jako předseda klubu.
– navrhovatel Pavel Ryttnauer

13.  Návrh na hlasování – Zákaz hárajících fen na závodech pořádaných pod DiscDog klubem.
– navrhovatel Pavel Ryttnauer

14. Návrh na hlasování – MČR opět s kvalifikací a Mistrem MČR vyhlašovaný nejlepší Čech z každé disciplíny

 • Otevřením MČR bez kvalifikace, se tento závod nijak neliší od jiných závodů v roce a kvalifikace na jiných ČR závodech mu dodávala prestiž
 • Kvalifikace na MČR by probíhala pouze na českých závodech
 • Dvojí vyhlašování –  nejlepší české týmy a nejlepší závodní týmy
   – navrhovatel Zuzana Jahodová

15) Návrh na hlasování – Změna formátu DiscDog Brit Cup

 • pouze FS závody (všechny)
 • otevřený pro všechny i zahraniční
 • poslední závod DiscDog Brit Cup Finále
 • započítávají se všechny body+finále se násobí koeficientem
  – navrhovatel Marek Lehuta

16) Návrh na hlasování – Změna formátu MČR

 • MČR pouze pro české týmy
 • součástí závodu DiscDog Brit Cup Finále
 • MČR bez kvalifikace
  – navrhovatel Marek Lehuta

17. Návrh na hlasování – Nová pohárová soutěž pro členy DiscDog klubu

 • Protinávrh k nynějším bodům 8 a 15 na změny v bodování současných pohárových soutěží, jejichž smyslem je segregovat zahraniční závodníky (případně dokonce všechny nečleny klubu) z těchto pohárů. Nová pohárová soutěž Pohár DiscDog klubu by byla výhradně klubovou soutěží, čímž by se naplnil smysl navržených změn zatraktivnit členství v DD klubu, aniž bychom se museli před zbytkem Evropy ztrapňovat tím, že protože někoho nejsme schopni porážet, tak ho vyřadíme.
  – navrhovatel Petr Kučera

—————————————————

Diskuze:

Mobiliář – výzva pro členy klubu – kdo si vezme na starost správu klubového mobiliáře. 

„Střelnice“ – (návrh od Dana Řepy)  Obecně se jedná o podporu členů discdog klubu v zlepšení se v SMD. Motivace pro to je koukaní se na TOP 10(20) polské obsazení na českých závodech.

Hrubý nástřel: na závodech (nebyla by to povinnost pořadatele, ale bonus) by v pátek byla možnost pro omezený počet lidí potrénovat s někým zkušenějším (který by jim pomohl vylepšit techniku), teoreticky i pro pár lidí se psem. Počet by byl omezen na počet trenérů, kteří by trénink vedli (například 10 lidí na házení, 5 i se psem na trenéra). Trenér by za to získal startovné zdarma. 

——————————————————————————-

Děkujeme a těšíme se na viděnou, případně na slyšenou.
výbor klubu

Chcete-li přidat do programu bod k projednání, posílejte jej prosím na adresu: discdogklub@gmail.com