Příprava a činnost rozhodčích dostaly jasnější pravidla

Mezi změny, které vstoupí v platnost v novém ročníku pohárových závodů, patří i novinky v přípravách, právech a povinnostech rozhodčích na oficiálních soutěžích pořádaných pod DiscDog klubem ČR. Nová, upřesněná pravidla dostane i příprava a výcvik nových distančních rozhodčích.

Novinky obsahuje Řád rozhodčích dogfrisbee, který připravila Komise rozhodčích DDKČR ve spolupráci se členy výboru klubu a který výbor klubu v prosinci schválil. Změny platí od 1. ledna a týkají se tedy i přípravy rozhodčích už na letošek.

Nový řád přesněji a podrobněji stanovuje, co musí adept na rozhodčího absolvovat, aby licenci rozhodčího získal, co musí (a naopak nesmí) dělat rozhodčí, aby o svou stávající licenci nepřišel, ale také jaká práva má rozhodčí vůči závodníkům i pořadatelům. Nově řád zahrnuje také část týkající se freestylových rozhodčích, kteří jinak spadají pod kompetence USDDN.

Celý řád si můžete prostudovat na http://discdog.cz/rad-rozhodcich-pro-distancni-souteze/.