DiscDog klub spouští program podpory pořadatelů závodů

Za deset dnů, 15. dubna, se v Poděbradech rozběhne nová sezóna ligových a pohárových závodů pořádaných pod hlavičkou DiscDog klubu ČR. Výbor klubu se před jejím zahájením usnesl na dvou změnách, které mají pomoci pořadatelům finančně zvládnout pořádání oficiálních závodů v dnešní době rostoucích cen.
První novinka, program podpory pořadatelů nových závodů, se vztahuje na organizátory (včetně spoluorganizátorů), kteří oficiální závody zařazené do CzechBlack ligy dogfrisbee pořádají poprvé. Takoví pořadatelé budou klubem podpořeni jednorázovou částkou 1 500 korun, která bude splatná poté, co splní veškeré náležitosti s organizováním závodu spojené (tedy včetně zaslání odvodů za startující členy a nečleny a zpracovaných výsledků).
Druhá novinka se týká všech pořadatelů, kteří využívají možnosti půjčit si na závody klubový mobiliář. Výbor se usnesl, že zapůjčení mobiliáře včetně zvukové aparatury bude od nové sezony pro členy DDK ČR bezplatné. Pořadatelé tak mohou ušetřit na nákladech až 1 300 korun.