Pozvánka na členskou schůzi 2020

Vážení členové DiscDog klubu České republiky,

letošní rok byl a stále je velmi podivný a nepravděpodobný, nicméně nám dovolte abychom vás pozvali na výroční členskou schůzi, která, jak doufáme bude moci proběhnout 21. Listopadu 2020 v Pardubicích, v Restauraci Tenis Klub. Pro schůzi jsme zvolili stejné místo jako v loňském roce a to ze dvou důvodů. První je, že je to místo prověřené a druhým důvodem je poloha Pardubic. Je, dalo by se říci, „na půl cesty“ mezi Moravou a Čechami. Začátek schůze je plánovaný na 11:30. (přijíždějte prosím na 11, abychom v půl dvanácté opravdu začali)
(Labská 15, Pardubice, www.tenisklub-pardubice.cz/ )

Na letošní schůzi se bude volit nový výbor klubu. Svou kandidaturu do výboru potvrdili:
Pavel Ryttnauer
Veronika Urbášková
Pavla Hejralová

Chcete-li i vy kandidovat do výboru a podílet se tak na chodu klubu, pošlete nám svůj návrh s krátkým představením vás a s krátkým shrnutím toho, čeho byste ve výboru klubu chtěli dosáhnout. Svou kandidaturu posílejte na e-mail: info@discdog.cz

V případě, že se letošní schůze nebude moci uskutečnit z důvodů vládních nařízení vydaných proti šíření koronaviru, bude schůze svolána v prvním čtvrtletí roku 2021. O případném zrušení a přesunutí schůze vás budeme informovat na webu a FB klubu.

Předběžný program schůze:

  1. Zhodnocení uplynulé sezóny, která byla poznamenaná kovidovou pandemií, předložení rozpočtu MČR 2020 a rozpočtu klubu za rok 2020. Předložení předběžného rozpočtu na rok 2021.
  2. Shrnutí “volebního období” končícím výborem.
  3. Volba nového výboruPřestávka pro členy během níž dojde ke zvolení nového předsedy klubu.
  4. Představení nového výboru.

Diskuze:

Máte-li témata, která chcete, aby byla na schůzi projednána, pošlete nám je na adresu: info@discdog.cz

Děkujeme a těšíme se na viděnou v Pardubicích
Za výbor: Pavla, Veronika, Iveta, Honza a Pavel