Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové DiscDog klubu České republiky,
dovolte abychom vás pozvali na členskou schůzi, která proběhne 15. ledna 2022 v Pardubicích, v Restauraci Tenis Klub. Začátek schůze je plánovaný na 11:30. (přijíždějte prosím na 11hod., abychom v půl dvanácté opravdu začali)
adresa: Labská 15, Pardubice, www.restauracetenisklub.cz

V případě, že schůze nebude z důvodů koronavirových restrikcí možná, proběhne schůze ve stejném termínu online a to opět v programu Microsoft Teams. O případném přesunu na online vás budeme zavčas informovat.

Program členské schůze 2021:

 1. Hlasování o programu

 2. Zhodnocení uplynulé sezóny, předložení rozpočtu MČR a rozpočtu klubu z roku 2021 a předložení předběžného rozpočtu na rok 2022.

 3. Zařadit Veroniku Urbáškovou do síně slávy.
  navrhovatel: Radka Tihelková

   

 4. Model MČR – vrátit se ke kvalifikačním limitům nebo ponechat MČR bez kvalifikací? (s případným omezením na OPEN kategorii jako tomu bylo v roce 2021)
  navrhovatel: Radka Tihelková

   

 5. Odměna organizačním týmu za pořádání MČR 2021.
  navrhovatel: Pavla Hejralová
  Prosím členy klubu o schválení mimořádné odměny za organizaci MČR a to ve výši 3000 Kč/osoba pro: Veronika Urbášková, Pavel Ryttnauer, Nikol Vízková, Radka Tihelková a Pavla Hejralová.

   

 6. Vypsání podpory pro MS 2022.
  navrhovatel: výbor klubu
  Návrh na vyčlenění fin. prostředků z rozpočtu klubu na podporu závodníků reprezentujících ČR na MS a ME. Výbor klubu by vypracoval pravidla pro získání podpory, jako tomu bylo v uplynulých letech např. pro ME.

   

 7. Povolit háravým fenám start na závodech za určitých podmínek.
  navrhovatel: Jolana Krátká
  (podmínky:
  1/Fena by směla jít v okolí hřiště pouze na start a k tomu bod 4
  2/Venčení by probíhalo daleko od hřiště a pokud by to bylo možné jiným směrem než ostatní
  3/Na startu před ní a po ní by startovaly taktéž feny,pokud by to šlo v DD by šla úplně nakonec a pokud by byla ve finále,taktéž by šla poslední,jediné asi rozumné by bylo,že by nestartovala v paralelním timetrialu.
  4/ Fena by startovala v háracích pružných kalhotkách,které by ji nevadily v pohybu./ Mám takové např. od Hurtty a chodím s nimi trénovat do haly nebo na triky do místnosti mezi ostatní psy
  5/ Fena by měla být eventuelně nastříkaná nějakým sprejem – nevím,jak se jmenuje,nemám s ním zkušenost.
  6/ Fena v každém případě nebude nikdy na volno jen na hřišti,když závodí.
  7/ Pokud majitel nebude respektovat pevná pravidla může být fena vyloučena ze závodu.

   

 8. Apel na členy i nečleny klubu – je potřeba zaučit a vyučit dalšího “výsledkáře”.
  navrhovatel: Kristina Axmanová (není nutné hlasování)
  Každoroční zpracovávání výsledků je hodně náročné a skloubit ho se závody je ještě náročnější. Bylo by dobré, kdyby se přihlásil jeden, nebo i více dobrovolníků, které by Krista zaučila ve zpracovávání výsledků.

   

 9. Způsob přihlašování závodníků na závody – změny v registračních formulářích.
  navrhovatel: Kristina Axmanová (není nutné hlasování)
  Dohodnout s pořadateli jednotný registrační formulář, kde by oficiální jméno psa bylo oddělené od “volacího jména” a také o přidání poznámky o tom, aby lidi uváděli volací jména psů vždy stejně. Jde o usnadnění a zpřehlednění počítání Ligy a Poháru.
  Často se stává, že závodníci na každých závodech uvedou jinou “vtipnou” přezdívku psa a pak ti, co počítají Ligu a Pohár mají problémy rozšifrovat kdo je kdo a zabírá to hodně času.

   

 10. Prosba na pořadatele závodů – stanovit podmínky pro registraci na závodech
  navrhovatel: Kristina Axmanová (není nutné hlasování)
  Domluvit s pořadateli jasné podmínky registrace, které by se již objevily v přihlášce na závody a v propozicích. Je-li daný čas registrace, tak aby jej závodníci dodržovali a pokud nejsou schopni se na registraci dostavit, tak aby dávali vědět předem buď telefonicky nebo sms, případně poslali někoho, kdo za ně registraci vyřídí. Důvodem pro tento bod na schůzi je to, že si závodníci častokrát neuvědomují, že pozdní registrací komplikují start celých závodů.

Diskuze:

Pokračovat nebo nepokračovat v online závodech?
navrhovatel: Radka Tihelková

Děkujeme a těšíme se na viděnou, případně na slyšenou.
výbor klubu