Program členské schůze

Program členské schůze 2019: 

 1. Hlasování o programu

 2. Zhodnocení uplynulé sezóny, předložení rozpočtu MČR a rozpočtu klubu z roku 2019 a předložení předběžného rozpočtu na rok 2020
  opět apel na lepší komunikaci pořadatelů (včasné dodání informací pro web klubu – minimálně 4 týdny předem by měl klub dostat propozice, včasně dodané informace jsou jen od zlomku pořadatelů)

 3. Zpráva z jednání European Discussion Board a USDDN SC

 4. Změny v kvalifikaci v kategorii freestyle na MČR 2020.

  a) varianta výboru: Pohárový závod 4 kvalifikace (1,2,3 místo + nej FS) + 2 náhradníci (zavedení náhradníků jako na USSDN kvaliféru)

  Náhradníci: stejný systém jako na USDDN – tedy kvalifikace se neposouvá dál v pořadí v případě, že se náhradník kvalifikuje na jiných závodech. Náhradník je primárně zván vůči závodu, na kterém získal status náhradníka, tzn. v případě, že z jeho závodů někdo z kvalifikovaných odmítne účast na MČR. Poté je priorita oslovení náhradníků dána pořadím, v jakém probíhaly závody. Ti, kdo jsou jako náhradníci na 1. fs závodech, jsou jako první v řadě na případnou účast na MČR atd….

  Nepohárový závod: 3 kvalifikace (2 místa1,2 místo + Nej FS), 0 náhradníků
  V této variantě to tedy pak vychází na 16 kvalifikací v poháru, 3 v nepoháru, 1mistr, 1DK a 4 PS (1,2,3+best FS)


 5. MS 2021 předběžné informace o kandidatuře ČR. 

 6. Poděkování závodníkům na ME (zhodnocení ME v Boloni) a na MS

 7. Vyčlenění klubových peněz na propagaci akcí – navýšení částky na promo videa.

 8. Otevřít kvalifikaci v quadrupedu i pro zahraniční závodníky (návrh Markéty Urbáškové)
  –  
  z jejich závodů, např. po předložení kompletní výsledovky a zaručení se od pořadatele, že byla dodržena pravidla pro quadruped? nebo to dát čistě na vzdálenost a otevřít to i na longdistance a ostatní dálkové disciplíny, tj. otevřít možnost účasti na MČR i ostatním „borcům“ ze zahraničí, čímž by se mohla zvednout úroveň MČR (vycházím z toho, že SMD i freestyle má poslední šanci před MČR, kde se mohou kvalifikovat)

 9. Dát kvalifikaci na MČR i z mistrovství Evropy   (návrh Markéty Urbáškové)
  – tj. člen klubu, který získá titul na ME 2019 by byl taktéž automaticky kvalifikovaný na následující MČR 2020