Závod ByeBye Summer musel být zrušen

Letošní rok nepřinesl příliš dobrých zpráv a ani tato vás určitě nepotěší. Z důvodů, které jsou vám všem jistě známé, byl pořadatel BBS nucen závody zrušit. Bohužel ani přesunutí na listopadový termín nepomohlo, protože situace s nákazou koronaviru se během října zhoršila natolik, že vláda prodloužila termín nouzového stavu až do 20. 11. Posledním letošním závodem a zároveň posledním pohárovým závodem byla Morava DiscDog Distance. Věříme a doufáme, že sezóna příští bude normální, taková, jak ji známe a že se uskuteční v plném rozsahu.