Pravidla DogDartbee

Hru Dog Dartbee® vymyslel Arie Konings z Holandska

Hřiště:

Hřiště je tvořeno obdélníkem o rozměrech:

– šířka minimálně 12,5 m

– délka minimálně 25,5 m (měřeno od startovní čáry), prostor před startovní čárou by měl mít minimálně 3m. 

Vlastní terč je tvořen čtyřmi soustřednými kružnicemi. Střed těchto kružnic je od startovní čáry vzdálen 18,25m, bližší okraj 15m, vzdálenější  21,5m. Mezi vzdálenějším okrajem terče a hrazením by měly být alespoň 4m. Vpravo i vlevo od okraje terče k hrazení by měly být minimálně 3m. 

Průměry kružnic:

 1. (vnější) kružnice – průměr 6,5 metru 
 2. kružnice – průměr 4,5 metru 
 3. kružnice – průměr 2,5 metru 
 4. střed – průměr 50 cm
   

Bodové ohodnocení jednotlivých zón:

Disk chycený mezi 1. a 2. kružnicí (zóna 4) – 10 bodů.

Disk chycený mezi 2. a 3. kružnicí (zóna 3) – 30 bodů.

Disk chycený mezi 3. kružnicí a středem (zóna 2) – 50 bodů.

Disk chycený ve středu (zóna 1) – 100 bodů

 

Posuzování:

Posuzují tři rozhodčí – jeden hlídající přešlapy a dva terčoví rozhodčí, jeden z nich jako hlavní rozhodčí, zapisuje body a má konečné slovo při udělování bodů; druhý pomocný, hlídající vzdálenější část terče. 

Hodnotí se přední dvě nohy psa v místě doteku země následujícím po chycení disku. Pokud je každá noha v jiné zóně, platí ta s nižším bodovým ohodnocením. Výjimku tvoří dosažení středu, kde stačí dotek pouze jedné nohy. Čára hraje, tzn. pokud pes dopadne či došlápne jednou přední do 30ti bodového prostoru a druhou na čáru třicetibodové kružnice, pokus se hodnotí 30 body. Stejně tak za přešlap se považuje již to, když se hráč před odhozením disku dotkne startovní čáry. Po odhození disku se hráč může pohybovat volně po hřišti.

Průběh soutěže:

 • Kvalifikace
  Kvalifikace se skládá z 9 hodů, které je možné odházet v kuse nebo odděleně (5+4). Soutěžící si mohou vybrat a tuto skutečnost oznámit rozhodčímu před prvním uskutečněným hodem. 
 • Semifinále
  Do semifinále postupuje 8 týmů s nejvyšším bodovým ziskem. Každý tým začíná s nulovým skóre. Semifinále se skládá vždy ze 3kol po 3 hodech. Než se přistoupí k druhému kolu, všechny postoupivší týmy odhází kolo první, to samé platí pro třetí kolo, nicméně týmy v semifinále soutěží ve dvojicích následujícím způsobem:
  1. proti 8.
  2. proti 7.
  3. proti 6.
  4. proti 5.
  V každé dvojici hází jako první tým postupující z nižšího místa. 
 • Finále
  Do finále postupují týmy, které v rámci dvojice naházely více bodů. Každý tým má opět k dispozici vždy 3 kola po 3 hodech. O pořadí v jakém týmy ve finále nastupují, rozhoduje bodový zisk ze semifinále. Tým s nejvyšším bodovým ziskem hází jako poslední. 

Pořadí:

První čtyři místa určí výsledek finále. Páté až osmé místo je určeno součtem bodů ze semifinále a kvalifikace. Zbytek startovního pole je rozřazen na základě výsledku z kvalifikace.

Obecná pravidla:

 • Jednotlivé hody nejsou časově omezené, ale hráč by svůj pokus neměl zbytečně natahovat.
 • V případě shodného skóre mají dotyčné týmy rozstřel jedním hodem. Rozhoz pokračuje do té doby, než jeden z týmů hodí vyšší skóre. Pořadí házejících určí los mincí nebo diskem. Body z rozstřelu se však nepřipočítávají k bodovému zisku. Pokud se pes v průběhu kola vyvenčí, hráč po psovi uklidí a tým přichází o zbytek kola. Může však v soutěži pokračovat a nastoupit do dalších kol.
 • Na hřišti smí být pouze rozhodčí a soutěžící tým
  Hraje se s jedním diskem, v zájmu bezpečnosti psa si však hráč smí mezi jednotlivými hody disky měnit. Měněné disky musí být stejného typu.