Pravidla Super Pro Toss and Fetch (Super MiniDistance)

 • hraje se na hřišti o vnějších rozměrech 40 x 70 yardů (36,6 x 64 m )

vnitřní hřiště by mělo mít následující rozměry: 

 • 30 x 50 yardů (zkrácená varianta) (27,43 m) x (45,72 m) 
 • nebo 30 x 60 yardů (27,43m) x (54,86 m) 
 1. Tento dokument určuje pravidla US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch (pravidla USDDN pro minidistance) a vznikl konzultačním procesem Řídícího výboru USDDN.
 2. Změny tohoto dokumentu mohou být povoleny pouze většinovým schválením Řídícího výboru USDDN. Tento Řídící výbor počítá s občasnými úpravami pravidel tak, aby co nejlépe odrážely ušlechtilé názory disc dog komunity.
 3. Tato pravidla jsou volně k užití na jakékoliv disc dog akci, poud organizátor dodrží tyto podmínky:
  – Nenazývat tato pravidla jinak než „US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch “.
  – Nesnažit se jakýmkoliv způsobem si tato pravidla osvojit.
  – Výslovně netvrdit a ani nenaznačovat, že je soutěž zaštítěna, podporována nebo jakýmkoliv způsobem spojena s USDDN, pokud Řídící výbor USDDN vysloveně neudělil k tomuto povolení.
 4. V této disciplíně není USDDN omezen minimální věk psa.
 5. Soutěžící startují první kolo v rozlosovaném pořadí, druhé pak v opačném pořadí výsledků prvního kola.
 6. Vítěz vzejde součtem dvou (2) kol. (kromě Qualifieru je možné počet strartujích v druhém kole omezit až na 10 týmů)
 7. Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů).  (viz tabulka vpravo)
 8. Tým si může vybrat, z jaké strany bude házet.

 9. Diváci nesmí vstoupit na plochu hřiště.

 10. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel).

 11. Každý tým smí používat pouze jeden disk.

 12. The USDDN SC vyžaduje jak v Toss & Fetch, tak ve Freestylu, používání disků schválených pro dogfrisbee. Soutěžící by neměl různé modely disků používat současně – všechny používané disky by měly být stejné velikosti a váhy. Pokud soutěžící bude přistižen s různými modely disků v jednom kole, bude mu před násobením koeficientem odečteno pět (5) bodů a v Toss & Fetch jeden (1) bod za každý hod. Nicméně celkové skóre za dané kolo nemůže být nižší než nula (0). Důležitá poznámka: Bodová srážka za smíchání disků je oddělena od ostatních bodových srážek.

 13. Vystoupení jednoho týmu trvá 90 sekund.

 14.  Před tím, než se začne odpočítávat čas, musí pes i jeho majitel být za startovní čárou.

 15.  Po pokynu čárového rozhodčího se čas začne odpočítávat s překročením psa přes startovní čáru.

 16.  Platné jsou pouze hody chycené psem před tím, než se disk dotkne země. Hodnotí se noha, která je nejblíže startovní čáře.

 17.  Aby byl hod ohodnocen, musí pes v době chycení disku být alespoň jednou tlapou ve vyznačeném hřišti.

 18. Pes, který je v době chycení disku ve výskoku (ani jedna tlapa se nedotýká země) získává bonus 0,5 bodu.

 19.  Pokud pes dopadne alspoň jednou nohou do Bonusové zóny nebo na její hranici, získává prémii 0,5 bodu.

  Poznámka: Bonusová zóna začíná na 10 yardech a končí na 50 yardech. Hod chycený za 50 yardovou hranicí bude ohodnocen 4 body a případnýcm bonusem za chycení ve vzduchu, nikoliv bonusem za Bonusovou zónu.

 20.  Pokud packa nejblíže ke startovní čáře dopadne na čáru, započítávajií se body vyšší zóny.
   Např. obě přední packy a jedna zadní se v okamžiku dopadu nachází ve 30yardové zóně, poslední zadní packa leží přímo na 30yardové čáře – chyt se hodnotí jako pokus v 30yardové zóně.

 21.  Bodové ohodnocení podle délky hodu je následující:

   Délka v Yardech (metrech)

  Chycení na zemi (body)

  Chycení na zemi v Bonusové zóně (body)

  Chycení ve výskoku (body) 

  Chycení ve výskoku v Bonusové zóně (body) 

   Více než 10 (9,1 m)  1

   1,5

   1,5  2
   Více než 20 (18,3 m)  2  2,5  2,5  3
   Více než 30 (27,4 m)  3  3,5  3,5  4
   Více než 40 (36,6 m)  4  4,5  4,5  5
 22. V dané době 90-ti sekund může tým provést hodů kolik chce, ale pouze pět nejlepších se počítá do konečného součtu. Po pěti úspěšných hodech se může házející snažit o vylepšení skóre dalšími hody.

 23. Každý hod musí být uskutečněn před startovní čárou. Pokud kdykoliv během provádění hodu, před vypuštěním disku z ruky, házející překročí či se dotkne startovní čáry, bude tento hod označen čárovým rozhodčím jako neplatný a tým neobdrží za tento pokus žádný bod.

 24. Rozhodující pro započítaní hodu je moment vyhození disku. Pokud disk opustí ruku házejícího před vypršením časového limitu a psem je chycen až po jeho uplynutí, pokus je platný.

 25. Přestože se v soutěži smí používat pouze jeden disk, u psů s předpokladem poškození disku během soutěže, si majitel může přinést disk náhradní. Kdykoliv v průběhu soutěže, když majitel usoudí, že disk je poškozen tak, že by mohl psa poranit, nebo že disk špatně letí, může disk vyměnit. Výměna probíhá tak, že majitel musí nejprve předat aktuální disk čárovému rozhodčímu a teprve poté smí vzít disk nový. Majitel má absolutní svobodu, kdy výměnu provede.

 26. Pokud se pes během soutěže vyvenčí na i mimo hrací plochu, pokus týmu je ihned zastaven bez možnosti pokračování. Majitel je povinen neprodleně po psovi uklidit. Tým není za tento přestupek diskvalifikován, nicméně kromě ztraceného času mu jsou navíc odečteny body v hodnotě počtu vykonaných hodů. Výsledný bodový zisk však nemůže být záporný.

 27. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být dodatečně udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost „nového pokusu“. Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptylování či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.

 28. Jeden nebo více bodových rozhodčích ohodnotí každý hod a sečte celkový počet bodů každého týmu. Bodoví rozhodčí mají absolutní právo v přidělení bodů a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.