Pravidla The Quadruped

Rozhodčí

Hlavním rozhodčím je osoba označující vzdálenost a odečítající hodnotu pokusu z pásma. Mimo hlavního rozhodčího je na hřišti také pomocník na startovní čáře, který hlídá přešlapy a pomocník hlavního rozhodčího na protilehlé straně hřiště.

Kvalifikační kolo

Každý soutěžící má jeden pokus bez psa. Započítávají se pouze hody, které dopadnou do vyznačeného hřiště. Soutěžící, jejichž disk dopadl mimo vyznačenou plochu, budou v kvalifikaci hodnoceni 0 metry. Na základě výkonů z kvalifikace jsou týmy rozřazeny do skupin a je určeno pořadí startujících (viz. dále).

Semifinále

Počet finálových skupin oznámí pořadatel před započetím soutěže. Dle počtu startujících je možné vytvořit 3-5 skupin.

Rozřazování do skupin se provádí od týmů s nejkratšími pokusy v kvalifikaci. Tým s nejkratším hodem v kvalifikaci startuje první v 1. skupině, tým s druhým nejkratším hodem startuje 1. ve druhé skupině, atd. Nejlepší týmy pak startují ve skupinách jako poslední.

Z každé semifinálové skupiny postoupí jeden finalista.

Příklad rozřazení při 9 týmech ZDE

Kolo „Poslední šance“

Všechny týmy, které nepostoupily ze semifinálových skupin přímo do finále, mají šanci utkat se v kole Poslední šance o jedno finálové místo. Každý tým má jedno regulérní kolo (3 hody) v obráceném pořadí kvalifikace. Hody z poslední šance se počítají do nejdelších hodů jednotlivých týmů a stejně tak do rekordů.

Finále

Finále se dle počtu semifinálových skupin účastní 4-6 týmů a probíhá stejně, jako semifinálová skupina (set).

Hřiště

Hřiště pro Quadruped může mít tvar obdélníku o šířce 40 m nebo se může směrem od startovní čáry rozšiřovat, v tom případě musí dosáhnout 40 metrové šířky nejpozději na úrovni 30 yardů a šířka startovní čáry musí být minimálně 10 m (viz. obrázek). Délka hřiště by měla soutěžícím umožnit 90 metrů dlouhý hod + 5 metrů na rozběh. Plocha musí být z boku ohraničena, konec (čelo) otevřený ovšem bez přítomnosti diváků.

Po straně hřiště, kolmo ke startovní čáře, je na zemi nataženo měřící pásmo. Pásmo by mělo být dostatečně dlouhé. Doporučuje se v délce 100m (možno i kombinovat 2 pásma 50 metrová).

Soutěž je možno uspořádat i na menším hřišti, v takovém případě ovšem nebude součástí kvalifikace na MČR a velikost hřiště je třeba uvést v propozicích.

Ve vzdálenosti 30 yardů (27,45 metrů) od startovní čáry je jasně vyznačena třiceti yardová hranice (viz. pravidla dále). Pořadatel má právo si na hřišti vyznačit další pomocné čáry.

Pro přesnější určování vzdálenosti platných pokusů se doporučuje na hřišti vyznačit po 10 metrech čáry kolmé k pásmu a čáry označující hranici aktuálních evropských / světových rekordů.

Ideálním povrchem je tráva. Naprosto nevhodné jsou všechny povrchy typu asfalt, beton nebo štěrk.

Nákres hřiště ZDE

Měření

Pro určení vzdálenosti úspěšného hodu/chytu se počítá přední strana disku v momentě, kdy se pes po chycení disku poprvé dotkne země. Přední hranou se rozumí vždy hrana disku, která je v momentě hodnocení dále od startovní čáry. Pokud pes disk odrazí a teprve potom jej chytne, počítá se vzdálenost stejně jak při čistém chycení v místě, kde pes disk nakonec chytil. Takovýto pokus však není započítán do rekordů The QUADRUPED®.

Výkony se měří v metrech s přesností na půl metru. Měří se kolmá vzdálenost od startovní čáry do středu disku (kuželu apod.), kterým se označuje platný pokus.

Hodnota platného pokusu je odečítána z pásma nataženého po straně hřiště.  

Každý platný pokus je třeba viditelně označit (diskem, v případě označení na straně hřiště lze použít i kužely, tyčky apod.). Platný pokus rozhodčí označí v odpovídající vzdálenosti po straně hřiště u pásma, případně položením disku přímo na hřiště (tak, aby střed označovacího disku ležel na úrovni, ve které se nacházela přední hrana disku v okamžiku dopadu psa).

Disk chycený mimo vyznačenou plochu je platný. (od sezóny 2015 se nepočítají outy)

Konečné pořadí

Pořadí finalistů se určí na základě výkonů ve finále. Zbytek startovního pole je pak seřazen podle nejdelšího platného pokusu každého týmu z průběhu celé soutěže (nepočítá se kvalifikační kolo).

Pravidla

 • Soutěžit lze pouze s disky – Wham-O Fastback a Fastback Flex, Hero Air 235, Hero Xtra 235, Hero Super Aero, Mamadisc light a medium
 • Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze s jedním psem. Dva různí soutěžící si smí půjčovat jednoho psa.
 • Muži a ženy soutěží odděleně
 • Startovací pořadí určí jeden hod bez psa pro každý tým. Týmy s nejdelšími hody startují ve svých setech poslední. Týmy s nejkratšími hody, první.
 • Vběhnutí právě nesoutěžícího psa na plochu může vést k diskvalifikaci týmu zodpovědného za toto vyrušení.
 • Na soutěžní plochu smí jen pořadatel, rozhodčí a soutěžící tým.
 • Pokud hráč při odhodu disku přešlápne startovní čáru, nebo se čáry jen dotkne, hod je neplatný. Po vyhození disku již může házející přes čáru.
 • V každém kole má tým tři hody. Počítá se nejdelší chycený pokus. Z prvního kola postupují pouze tři týmy. Z druhého kola vzejdou stejným způsobem dva finalisté, kteří se utkají ve třetím – finálním kole. Tým s doposud nejdelším hodem v celém setu (skupině) si může zvolit pořadí, v jakém bude ve třetím (finálovém) kole házet. Týmy soutěžící ve finálním kole se střídají po jednom hodu.
 • V mimořádné situaci může rozhodčí nařídit pro tým nový hod.
 • Pes může překročit startovní čáru předtím, než je disk hozen (tzv. volný start), ovšem musí pokračovat v pohybu vpřed, dokud není disk hozen. Není dovoleno psa vyslat do hřiště, kde si na disk počká, proto, pokud pes zastaví, nebo se začne pohybovat zpět dřív, než je disk vyhozen, je pokus neplatný.
 • Pokud chce hráč z jakéhokoli důvodu psa zavolat zpátky a odstartovat znovu, může tak učinit do chvíle, než pes překročí 30ti yardovou hranici. Pokud hráč psa odvolá po přeběhnutí této hranice, tým o tento pokus přichází.
 • Pro určení vzdálenosti úspěšného hodu/chytu se počítá přední strana disku v momentě, kdy se pes po chycení disku dotkne země. Pokud pes disk odrazí a teprve potom jej chytne, počítá se vzdálenost stejně jak při čistém chycení. Takovýto pokus však není započítán do rekordů The QUADRUPED®.
 • Každý tým má na přípravu každého hodu 1 minutu. Po překročení této doby bude vyzván k pokusu a při dalším protahování tým o pokus přichází.
 • v případě prvního pokusu se bere čas od chvíle, kdy tým nastoupí na hřiště. Při dalších pokusech se jedná o 1 minutu od chvíle, kdy se pes a disk vrátili zpět před startovní čáru.
 • V případě shodné vzdálenosti pro určení postupujícího, vítěze setu nebo celkového vítěze rozhodne rozstřel těchto týmů. Pořadí házejících určí los mincí nebo diskem. Každý tým má k dispozici jeden hod, který určí vítěze. V případě, že ani jeden tým nemá platný hod, rozstřel pokračuje až do určení vítěze.
 • Jakékoliv bouřlivé výlevy, nesportovní a nevhodné chování či slovní připomínky k rozhodčím mohou vést k diskvalifikaci.
 • Pokud se pes během soutěžení vyvenčí na hřišti, majitel po psovi bez prodlení uklidí. Tým přichází o pokus, při kterém k vyvenčení došlo, ovšem v dalším soutěžení může pokračovat.
 • Příklad: Při druhém pokusu se pes po chycení disku vyvenčí. Tým tím pádem přichází o svůj druhý pokus, ovšem po uklizení plochy může nastoupit ke svému třetímu pokusu.
 • Až do začátku soutěže si organizátor vyhrazuje právo na změnu pravidel, se kterou účastníky seznámí.