Pravidla české verze Quadrupedu

Základní info pro hráče:

Při registraci na závod se vybírá ze dvou divizí – muži a ženy. Jelikož se jedná o házení do dálky, což je velmi závislé na dovednostech člověka, je možné soutěžit pouze jako jeden tým, tj. jeden hráč s jedním psem, a s povoleným dogfrisbee diskem (nejsou povoleny těžké disky).

Samotný závod pak začíná tzv. kvalifikací, kdy každý hráč hodí svůj první hod bez psa. Dle vzdálenosti prvního kontaktu se zemí se určí kvalifikační délka hodu hráče. Všichni hráči jsou následně rozřazeni do skupin dle pravidel.

V každé skupině pak začíná vždy hráč s nejkratším kvalifikačním hodem, má tři pokusy se psem. Hráči s kratšími pokusy vypadávají. Teprve až zůstanou ve skupině dva hráči, střídají se v házení po jednom hodu. Nechycený hod se zapisuje jako X, přešlap jako FF, ale ve výsledkové listině (číselná tabulka) je označen hodnotou 0. Pokud tedy chce mít hráč přehled o své skutečné úspěšnosti, je třeba po soutěži požádat rozhodčího či organizátora o nahlédnutí do zápisové listiny.

Pravidla české verze quadrupedu

(taktická disciplína hodů do dálky s opakovanou úspěšností)
poslední aktualizace pravidel ze dne 27. 2. 2024

Soutěžit lze pouze s oficiálními dogfrisbee disky ze seznamu*:
Disky fastbackového tvaru (cca 235 mm v průměru) s hmotností 110 gramů nebo méně jsou při účasti v disciplíně Quadruped povolené.

Americké: Wham-O Fastback; Hero Xtra, SuperAero nebo Air; Hyperflite Z frisbee nebo Hyperflite CS (competition standart) K10

Evropské: K-9 disky (Belgie); Mama disky light a medium (Itálie), Wirbelwind Standard, Medi a Mini (Německo)

* V originální verzi pravidel se povolené disky liší

Kvalifikační kolo

Každý soutěžící má jeden hod bez psa. Započítávají se pouze hody, které dopadnou do vyznačeného hřiště (pouze v rámci kvalifikačního kola se berou hranice hřiště jako hranice pro prostor měření hodů – viz bod měření). Hráči, jejichž disk dopadl mimo vyznačenou plochu, budou v kvalifikaci hodnoceni 0 metry a s touto hodnotou kvalifikačního hodu pokračují v soutěži dále. Na základě výkonů z kvalifikace jsou týmy rozřazeny do skupin s konkrétním pořadím startujících (viz dále).

Semifinále – skupiny

Počet finálových skupin oznámí pořadatel před zahájením soutěže. Dle počtu startujících je možné vytvořit 3–5 skupin*.
Rozřazování do skupin se provádí od týmů s nejkratšími pokusy v kvalifikaci. Tým s nejkratším hodem v kvalifikaci startuje první v 1. skupině, tým s druhým nejkratším hodem startuje 1. ve druhé skupině atd. Nejlepší týmy pak startují ve skupinách jako poslední.

Z každé skupiny postoupí jeden hráč do finále (tedy jedna semifinálová skupina = jeden finalista).

Házení ve skupinách je rozděleno na rozehrávky a kola. Každý tým má v rámci prvního kola jednu celou rozehrávku (3 hody). První rozehrávku hází hráč s nejkratším kvalifikačním hodem. Další hráč má poté šanci svými třemi hody získat delší úspěšně chycený hod. Další hráči v pořadí skupiny postupují dle stejného schématu – tři hody na přehození týmů před nimi. S posledním hodem posledního hráče (nejdelší hod z kvalifikace v rámci skupiny) končí první kolo této skupiny.

Příklad 1: Máme 5 týmů ve skupině – tým s nejkratším hodem a tým s druhým nejkratším hodem je během prvního kola vyřazen, takže kromě dvou hráčů, se ostatní nemusí snažit hodit co nejdál, ale stačí hodit tak akorát, aby byl jejich úspěšný hod delší než hod prvního a druhého týmu (v případě 6 týmů ve skupině, potřebují házet na maximum první tři a od čtvrtého po šestý stačí opět přehodit doposud nejdelší pokus) atd.

Příklad 2: Máme 4 týmy ve skupině – první hráč během svých tří pokusů nemá žádný úspěšně chycený hod, druhý až čtvrtý tým v pořadí potřebuje jakýkoliv úspěšný chyt kdekoliv na hřišti, aby postoupil do druhého kola. V rámci kola vždy jakýkoliv úspěšný hod porazí hod neúspěšný.

Do druhého kola postupují vždy tři týmy s nejdelšími pokusy. Pořadí v druhém kole skupiny zůstává stejné, určené kvalifikačním hodem. Opět začíná rozehrávku tým s nejkratším kvalifikačním hodem. Druhé kolo skupiny skončí s třetím hodem třetího týmu. Do třetího kola skupiny – tzv. malého finále – postupují dva týmy s nejdelšími pokusy. Hráč s doposud nejdelším hodem v celém setu (skupině**) si může zvolit pořadí, v jakém bude ve třetím kole házet. Tyto dva týmy se střídají po jednom hodu. K dispozici mají opět tři pokusy.

Příklad: Tým 1 hodil ve skupině 65 metrů. Tým 2 postoupil s hodem 58 metrů. Tým 1 si tedy vybral jít do finálového kola skupiny jako druhý. Tým 2 má první hod úspěšný ve vzdálenosti 50 metrů, tým 1 poté získá svým prvním hodem úspěšný hod ve vzdálenosti 68 metrů. Tým 2 nastupuje na svůj druhý hod, který je však kratší. Tým 1 se rozhodně svůj druhý hod nevyužít. Tým 2 má svůj třetí hod bohužel nechycený. Tým 1 již nemusí svůj třetí hod vůbec využít a je vítězem skupiny.

* V originální verzi pravidel se týmy řadí pouze do tří skupin
** V originální verzi pravidel se vybírá dle vzdálenosti pouze z posledního kola

Vítězové skupiny tvoří účastníky finále této disciplíny. Týmy, které během vyřazování ve skupinách vypadly, mohou využít kolo poslední šance.

Kolo „Poslední šance“

Všechny týmy, které nepostoupily ze skupin přímo do finále, mají šanci utkat se v kole Poslední šance o poslední finálové místo. Každý tým má jednu celou rozehrávku (3 hody). Nastupuje se ve stejném pořadí, v jakém šly týmy v rámci skupin, vyjma finalistů. Hody z poslední šance se počítají do nejdelších hodů jednotlivých týmů a stejně tak do rekordů. Kolo poslední šance zpravidla bezprostředně navazuje na poslední skupinu dané divize (muži, ženy), není to však podmínkou. Do finále postupuje tým s nejdelším úspěšným hodem.

Finále

Finále se dle počtu skupin účastní 4–6 týmů a probíhá stejně jako semifinále. Po prvním kole zůstanou tři týmy s nejdelšími úspěšnými hody. V druhém kole pak opět vypadne tým, který má nejkratší pokus. V souboji o zlato – mezi posledními dvěma týmy – o startovním pořadí opět rozhoduje tým/hráč s nejdelším úspěšným pokusem v rámci finálového kola. Poté se poslední dva týmy opět střídají v házení po jednom hodu. Z druhého kola tedy po eliminaci vzejde 3. místo a z finálového kola 2. místo a absolutní vítěz disciplíny.

Pokud kterýkoliv z finalistů nemůže do finále nastoupit (např. zranění atd.), proběhne finále pouze se zbývajícími týmy. Místa ve finále se nenahrazují.

Znázornění rozřazení týmů v divizi:

4 týmy

všechny týmy hrají v jedné skupině, v rámci skupiny se soutěží o pořadí ve finále, všichni se tedy utkají ve finále

5 týmů

všechny týmy hrají v jedné skupině, 2 týmy s kratšími hody během prvního kola skupiny vypadávají, vítěz skupiny jde do finále, ostatní mají kolo poslední šance, vítěz skupiny + vítěz poslední šance se utkají ve finále

6 týmů

2 skupiny po 3 týmech, skupiny jdou rovnou druhé kolo skupiny s následným finálovým kolem, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

7 týmů

1 skupina 4 týmy, 1 skupina 3 týmy, 1 tým ze skupiny se 4 týmy během prvního kola vypadává, skupina se 3 týmy jde rovnou druhé kolo skupiny s následným finálovým kolem, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

8 týmů

2 skupiny po 4 týmech, 1 tým z každé skupiny během prvního kola vypadává, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

9 týmů

3 skupiny po 3 týmech, skupiny jdou rovnou druhé kolo skupiny s následným finálovým kolem, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

10 týmů

1 skupina 4 týmy, 2 skupiny po 3 týmech, 1 tým ze skupiny se 4 týmy během prvního kola vypadává, skupiny se 3 týmy jdou rovnou druhé kolo skupiny s následným finálovým kolem, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

11 týmů

1 skupina 3 týmy, 2 skupiny po 4 týmech, 1 tým ze skupin se 4 týmy během prvního kola vypadává, skupina se 3 týmy jde rovnou druhé kolo skupiny s následným finálovým kolem, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

12 týmů

3 skupiny po 4 týmech, 1 tým z každé skupiny během prvního kola vypadává, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

13 týmů

1 skupina 5 týmů, 2 skupiny po 4 týmech, 1 tým ze skupiny se 4 týmy během prvního kola vypadává, 2 týmy ze skupiny s 5 týmy během prvního kola vypadávají, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

14 týmů

1 skupina 4 týmy, 2 skupiny po 5 týmech, 1 tým ze skupiny se 4 týmy během prvního kola vypadává, 2 týmy ze skupin s 5 týmy během prvního kola vypadávají, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

15 týmů

3 skupiny po 5 týmech, 2 týmy ze skupin během prvního kola vypadávají, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

16 týmů

1 skupina 6 týmů, 2 skupiny po 5 týmech, 3 týmy ze skupiny s 6 týmy během prvního kola vypadávají, 2 týmy ze skupin s 5 týmy během prvního kola vypadávají, vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance

19+ týmů

možné rozšíření na 4 skupiny (5 + 5 + 5 + 4 týmy), vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance (5 + 1 tým ve finále)

25+ týmů

rozšíření možné na 5 skupin (5 + 5 +5 + 5 + 5 týmů), vítězové skupin postupují do finále + jeden nejlepší tým z kola poslední šance (6 +1 tým ve finále)

Konečné pořadí

Pořadí finalistů se určí na základě výkonů ve finále. Zbytek startovního pole je pak seřazen podle nejdelšího platného pokusu každého týmu z průběhu celé soutěže (nepočítá se kvalifikační kolo).

Hřiště

Hřiště pro quadruped může mít tvar obdélníku o minimální šířce 40 m, nebo se může směrem od startovní čáry rozšiřovat. V tom případě musí dosáhnout 40metrové šířky nejpozději na hranici 30 metrů. Délka hřiště by měla soutěžícím umožnit 90 metrů dlouhý hod + 5 metrů na rozběh (minimálně tedy 100 metrů bezpečného povrchu). Plocha by měla být z boku ohraničena, konec (čelo) otevřený bez jakýchkoliv překážek a ohraničení a bez přítomnosti diváků. Startovní čára musí být minimálně 10 m široká a viditelně označena*.

Po straně hřiště, kolmo ke startovní čáře, je na zemi nataženo bezpečné měřicí pásmo (tedy ne kovové nebo jakýmkoliv způsobem ostré). Pásmo by mělo být dostatečně dlouhé. Doporučuje se v délce 100 m (možno i kombinovat 2 pásma 50metrová).

Soutěž je možné uspořádat i na menším hřišti, v takovém případě ovšem nebude součástí kvalifikace na MČR (tj. v případě MČR vyžadujícího předchozí splnění kvalifikační podmínky pro účast týmu se výsledek z takového závodu nebere v potaz) a odlišnou velikost hřiště je třeba uvést v propozicích.

Označení hřiště je v optimálním případě následující: startovní čára v minimální délce 10 metrů, ve vzdálenosti 30 metrů od startovní čáry je viditelně (z pohledu od startovní čáry) vyznačena hranice (viz Měření dále) po celé šířce hřiště. Pořadatel má právo si na hřišti vyznačit jakékoliv další pomocné čáry. Pro přesnější určování vzdálenosti a orientaci v prostoru u platných pokusů se doporučuje na hřišti vyznačit po 5 nebo 10 metrech krátké čáry kolmé k pásmu po obou stranách a ve středu hřiště.

Ideálním povrchem je tráva. Naprosto nevhodné jsou všechny povrchy typu asfalt, beton nebo štěrk.

* V originální verzi pravidel se startovní čára označuje kužely na okrajích se vzdáleností (šířkou) 10 yardů a tým hází mezi kužely

Nákres obou variant hřiště viz grafika na této stránce.

Měření

Pro určení vzdálenosti úspěšného hodu/chytu se počítá přední strana disku v momentě, kdy se pes po chycení disku poprvé dotkne země nebo v momentě zavření tlamy s diskem v běhu před dotykem disku se zemí. Přední hranou se rozumí vždy hrana disku, která je v momentě hodnocení dále od startovní čáry. Výkony se zapisují v metrech s přesností na desetinu metru. Hodnota úspěšného a platného pokusu je odečtena z pásma nataženého po jedné straně hřiště vždy v kolmici na čáru startovní. Nechycený pokus se do zápisní listiny značí písmenem X.

Každý platný pokus je třeba viditelně označit bezpečným a viditelným předmětem (diskem, kužely apod.). Platný pokus rozhodčí označí v odpovídající vzdálenosti po straně hřiště u pásma, případně položením disku přímo na hřiště (tak, aby střed označovacího disku ležel na úrovni, ve které se nacházela přední hrana disku v okamžiku dopadu psa). Měří se kolmá vzdálenost od startovní čáry do středu disku (kuželu apod.), kterým se označuje platný pokus *.

Úspěšný a platný pokus je určen dle kontroly psa nad diskem nejen ve vzduchu, ale i při dopadu na zem. Pokud při momentu dopadu/došlapu pes disk upustí, tento pokus je hodnocen jako neplatný. Aby byl hod brán jako chycený, měl by pes s diskem v tlamě udělat alespoň jeden krok (myšlena je celá kroková sekvence – tedy každá končetina udělá jeden krok). Nicméně pokud pes při doskoku/došlapu diskem udeří o zem a následkem toho mu disk vypadne, pokus se počítá jako platný. Vždy má však rozhodující slovo hlavní rozhodčí, který stanoví, zda měl pes disk dostatečně pod kontrolou (disk vypadl z tlamy kvůli vnějším faktorům – silný náraz při dopadu, nerovnost povrchu atd.), nebo ne.

Pokud pes letící disk při pokusu o chycení odrazí a teprve potom jej chytne, počítá se vzdálenost v místě, kde pes disk nakonec chytil. Takovýto pokus je v zápisní listině označen písmenem T (tap = ťuknout/narazit) a není započítán do rekordů The QUADRUPED®.

Disk chycený mimo vyznačenou plochu hřiště je platný. Disk v rámci kvalifikačního kola však musí být hozen do prostoru vyznačeného hřiště**. Pokud se disk se před chycením zastaví (např. zůstane ležet na altánu) nebo se dotkne země, pokus je nechycený.

Pokud hráč při odhodu disku přešlápne startovní čáru, nebo se čáry jen dotkne, hod je neplatný a do zápisní listiny se značí „FF“. Po vyhození disku (disk opustil házející ruku hráče) již může hráč libovolně překročit startovní čáru.

Pes může překročit startovní čáru předtím, než je disk vyhozen (tzv. volný start), ovšem musí pokračovat v pohybu vpřed, dokud hráč disk nevypustí z ruky. Není dovoleno psa vyslat do hřiště, kde si na disk počká, proto pokud pes zastaví nebo se začne pohybovat zpět k hráči dřív, než je disk vyhozen, je pokus neplatný. Pokud chce hráč z jakéhokoli důvodu psa zavolat zpátky a odstartovat znovu, může tak učinit do chvíle, než pes překročí 30metrovou hranici. Pokud hráč psa odvolá po přeběhnutí této hranice, tým o tento pokus přichází a je neplatný. Tyto pokusy se do zápisní listiny značí jako N.

V případě shodné vzdálenosti nebo více týmů s neplatným či nechyceným hodem pro určení postupujícího (vítěze kola skupiny nebo celkového vítěze) rozhodne rozstřel těchto týmů. Pořadí házejících určí los mincí nebo diskem. Každý tým má k dispozici jeden hod, který určí vítěze. V případě, že ani jeden tým nemá platný hod nebo se vzdálenost neliší, rozstřel pokračuje až do určení vítěze.

Příklad: Skupina s 5 týmy, v prvním kole mají ze svých rozehrávek 4 týmy nechycený hod, 1 tým s úspěšným hodem postupuje do druhého kola skupiny a 4 týmy mají každý po jednom hodu pro určení zbylých dvou týmů postupujících do druhého kola → 3 z nich mají úspěšný hod a 4. pes nechytil, tým bez úspěšného pokusu tedy vypadává z prvního kola a mezi třemi dále rozhoduje vzdálenost (úspěšné pokusy byly 30,5 metru, 25,4 a 30,5 metru → vypadává tedy tým s hodem dlouhým 25,4 metru jako druhý vyřazený tým prvního kola a zbylé dva týmy mají další pokus na rozhodnutí o postupujícím týmu).

*Originální pravidla mají měření v yardech s přesností na desetinu a zapisují se i pokusy nechycené; zóna, po které není možné psa zavolat zpět bez ztráty pokusu, je za 30 yardy
**Originální pravidla kvalifikační kolo nerozlišují a umožňují hodit i mimo vyznačenou plochu hřiště

Rozhodčí

Hlavním rozhodčím je osoba označující vzdálenost a stanovenou délku (hodnotu pokusu) dle umístěného pásma v metrech. Mimo hlavního rozhodčího je na hřišti také minimálně pomocný rozhodčí na startovní čáře, který hlídá přešlapy, a pomocný rozhodčí na protilehlé straně hřiště od hlavního rozhodčího.

Rozhodčí zpravidla před začátkem soutěže svolá shromáždění hráčů a domluví se na straně, ze které by hráči rádi soutěžili. Nový výběr strany může rozhodčí navrhnout hráčům opakovaně i v průběhu soutěže. Nicméně stranu házení není možné změnit v průběhu rozehrávek skupiny. Možnost volby strany je vždy závislá na uvážení hlavního rozhodčího a není automatickou možností hráčů.

Obecné informace

V této disciplíně je možné pro jednoho člověka soutěžit pouze jako jeden tým, tj. jeden hráč s jedním psem. Dva různí soutěžící si smí půjčovat jednoho psa. Muži a ženy soutěží odděleně (divize muži a divize ženy).

Na soutěžní plochu smí jen pořadatel, rozhodčí (hlavní a pomocní) a soutěžící tým. Hráč má však možnost využít jednu další osobu jako „vypouštěče“ psa za startovní čárou (z pohledu hráče stojí oba lidé před startovní čárou). Tento člověk navíc však nemá povoleno jakkoliv zasahovat do úspěchu týmu – tzn. není dovolen „double handling“, kdy jednoho psa povelují a podporují dva lidé na hřišti.

Hráč má na přípravu každého hodu v rozehrávce 1 minutu. Po překročení této doby bude vyzván k hodu a při dalším protahování tým o pokus přichází. V případě prvního pokusu se bere čas od chvíle, kdy tým nastoupí na hřiště. Při dalších pokusech se jedná o 1 minutu od chvíle, kdy se pes a disk vrátili zpět před startovní čáru.

Hráči může být hlavním rozhodčím udělen hod navíc nebo umožněno opakování pokusu v rozehrávce. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, soutěž je pozastavena na znamení jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Vběhnutí právě nesoutěžícího psa na plochu v momentě rozehrávky jiného týmu může vést k diskvalifikaci týmu zodpovědného za toto vyrušení.

Hráč může požádat o nový pokus, pokud cítí, že je to třeba, a byl vzniklou situací ovlivněn. Musí tak ovšem učinit ihned. Jakmile nastoupí k dalšímu hodu nebo již k rozehrávce nastoupil následující tým, není již možné takto zpětně o nový pokus požádat.

Hráči může být udělena možnost opakovat pokus nebo mít o jeden pokus navíc, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost „nového pokusu“.

Pokud hráč během hodu disk zahodí do oblasti, kde není možné disk chytit (pořadatelské stany, auta atd.), není takový hod nahrazen novým pokusem. Pokud však pes najde způsob, jak disk (který se dosud ničeho nedotkl) chytit i přes neoptimální umístění s překážkami a rozhodčí je schopen pokus vidět a posoudit z místa označeného hřiště, hod je hodnocen jako platný.

Jakékoliv bouřlivé výlevy, nesportovní a nevhodné chování či slovní připomínky k rozhodčím mohou vést k diskvalifikaci.
Pokud se pes během soutěžení (během času v rámci rozehrávky konkrétního týmu) vyvenčí na hřišti i mimo vyznačenou plochu hřiště, majitel po psovi bez prodlení uklidí. Tým přichází o pokus, při kterém k vyvenčení došlo, ovšem v dalším soutěžení může pokračovat. Tyto pokusy se do zápisní listiny značí jako N.

Příklad: Při druhém pokusu se pes po chycení disku vyvenčí. Tým tím pádem přichází o svůj druhý pokus, ovšem po uklizení plochy může nastoupit ke svému třetímu pokusu.

Hráči musí mít své psy pod kontrolou po celou dobu soutěže, ne jen během závodního kola a rozehrávek. Týmy mohou být ze soutěže diskvalifikovány (kvůli agresivnímu chování psa vůči ostatním účastníkům soutěže nebo nevhodným projevům hráče atd.) na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího. Jakékoliv surové a násilné projevy vůči psím účastníkům soutěže nebudou tolerovány a mohou vést k diskvalifikaci.

Hárající feny se mohou soutěže účastnit, pokud používají ochranné kalhotky na hřišti a v přilehlých prostorách soutěžní plochy využitelné pro quadruped. Hráči s hárající fenou by měli být féroví a cíleně se nezdržovat poblíž závodících psů.

Škrtící obojky, stahovací obojky, elektrické obojky a ostatní elektrická zařízení nejsou během soutěžního času na hřišti povoleny.

Vyplněním a odesláním přihlášky na soutěž se hráč zavazuje k respektování Soutěžního řádu DDKČR a pravidel disciplíny quadruped a především „fair play“ účasti. Účastí na soutěži hráči přebírají veškerou zodpovědnost za jejich způsobilost, zdraví a bezpečnost, stejně jako mají při účasti na soutěži odpovědnost za svého psa. Quadruped je disciplína s účastí na vlastní riziko.

Až do začátku soutěže (kvalifikační kolo) si organizátor vyhrazuje právo na změnu pravidel, se kterou účastníky seznámí.

Originální verzi pravidel a oficiální webovou stránku disciplíny naleznete na http://www.thequadruped.com/.

Nákres hřiště:

hřiště the quadruped

Pro případnou kvalifikaci na MČR musí hřiště umožnit min. 90metrový pokus.

Příklad zpracování výsledků z kvalifikačního kola a rozřazení do skupin: