PRAVIDLA SPTF DIVIZE II

Tento dokument určuje pravidla pro divizi II (STARTERS). Pravidla byla sestavená DiscDog klubem ČR a hráči startující na soutěžích pod záštitou DDK ČR se zavazují tato pravidla dodržovat. Tato pravidla pro Super MiniDistance (SuperPro Toss&Fetch) – divizi II  jsou platná od 1. 3. 2016, se změnami k 2. 11. 2023 a k 3. 12. 2023 s platností od 1. 1. 2024, a vztahují se na všechny soutěže pořádané v ČR pod záštitou DiscDog klubu ČR.

Na soutěž Super MiniDistance – divizi II se vztahují stejná pravidla USDDN jako na soutěž v divizi I. Jsou zde pouze stanoveny podmínky, za jakých smí tým v soutěži startovat, a upravena specifikace podmínek pro povinný přestup do divize I. Soutěží se rozumí každý start dotyčného týmu v disciplíně SPTF v průběhu soutěžního víkendu.

1. Limity pro nahlášení do této kategorie
Do soutěže v divizi II může nastoupit jakýkoliv tým, který doposud nenaházel v jedné soutěži 38 bodů a víc nebo ve dvou soutěžích 27 bodů a víc. Start v divizi II je zcela dobrovolný. I nově příchozí tým může soutěžit rovnou v divizi I. Jakmile však tým jednou nastoupí v divizi I, nemůže se již vrátit do divize II. Za start v divizi I se nepovažuje závod SPTF, v němž pořadatel divizi II nevypsal.

2. Podmínky pro přestup do divize I
Jakmile tým startující v divizi II nahází alespoň na 2 soutěžích v součtu 27 bodů a víc nebo na jedné soutěži v součtu 38 bodů a víc, musí do divize I přestoupit hned následující soutěž.
Tyto bodové hranice se uplatní pro soutěže uskutečněné po 1. lednu 2024. Pro soutěže  uskutečněné před tímto datem zůstávají v platnosti původní bodové hranice (30, resp. 40 bodů) a jejich případné dosažení se jednotlivým týmům nadále započítává.

3. Pokyny pro závodníka
Výběr startovní kategorie je na zvážení závodníka, stejně jako dodržování stanovených limitů. Závodník je plně zodpovědný za to, že je jeho tým přihlášen do správné kategorie. Pokud před začátkem soutěže zjistí nebo je upozorněn, že v divizi II startuje neoprávněně, má právo požádat o zařazení do startovní listiny divize I (pokud je to z organizačních důvodů ještě možné).

4. Pokyny pro pořadatele

Pořadatel nemá povinnost kontrolovat, zda přihlášený tým náleží do divize I nebo divize II. Je pouze jeho dobrou vůlí, zda ke kontrole před zahájením soutěže přistoupí, nebo ne.

V případě, že si pořadatel všimne chybně nahlášeného týmu nebo je na tuto skutečnost upozorněn, je pořadatel povinen učinit následující:

– před začátkem disciplíny přeřadit tým do divize I, pokud už v divizi I nebylo dokončeno 1. soutěžní kolo

– v průběhu soutěže (nebo pokud tým už nelze do divize I přeřadit) nechá tým dokončit soutěž v divizi II, ale pouze jako soutěžícího mimo pořadí a BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ STARTOVNÉHO (ve 2. kole startuje tento tým jako první)

– v konečných výsledcích uvést provinilý tým mimo pořadí