Pravidla Paralelní time trial

 • hřiště na Paralelní TimeTriale je tvořeno obdélníkem o rozměrech alespoň 30×40 yardů, bez jakýchkoliv překážek

 • pro vyřazovací kola je plocha podélně rozdělena na dvě stejně velké části (minimálně dvojitou páskou). Předělovací bariéra probíhá od startovní čáry až po konec ohraničení na konci hřiště.

 • začátek hřiště je třeba jasně označit (stačí čára, nemusí být ohraničeno páskou nebo bannerem). Dále je nutné ohradit konec hřiště páskou, bannery nebo podobným způsobem (viz. obrázek)

 • soutěž posuzuje jeden hlavní rozhodčí (na startovní čáře), který si určí dva pomocníky pro posouzení úspěšného/neúspěšného pokusu (pomocníci na 20 yardech)

 • hlavní rozhodčí má možnost v případě nejasného výsledku nechat opakovat běh

Kvalifikační kolo

 • probíhá stejně jako u klasického TimeTrialu. Je měřen čas, každý hráč má na chycení disku limit 60s, pokud se mu nepodaří do jedné minuty chytit první disk, automaticky získává čas 120s a v kvalifikaci končí. To stejné platí po chycení prvního disku, pokud se mu nepodaří druhý disk chytit do 60s od prvního úspěšného pokusu, v kvalifikaci končí.
  16 týmů s nejrychlejším časem postoupí do dalších vyřazovacích kol. V případě shodného času dvou a více týmů na rozhraní postupového a nepostupového místa rozhodne o postupu „rozstřel“ mezi těmito týmy v podobě opakovaného kvalifikačního kola. V případě shodného času na postupových místech, rozhodne o pořadí a následném rozřazení los.

Play-off

 • pro další kola jsou týmy rozděleny do dvojic (1. a 16., 2. a 15., 3. a 14., atd.)

 • dva týmy soutěží vždy současně, každý v jedné části hřiště, přičemž možnost výběru dráhy má tým, který se lépe umístil v kvalifikaci

 • v těchto kolech se již neměří čas. Dále postupuje tým, který dříve provede 2 úspěšné chyty za dvacetiyardovou hranicí

 • týmy startují na povel rozhodčího. Rozhodčí odpočítává – „3, 2, 1, start“

 • pokud některý tým odstartuje předčasně, pokus se nezapočítává, bez ohledu na to, zda byl disk chycený nebo ne. Rozhodčí ohlásí týmu, že jeho první pokus je neplatný. Tým však může normálně pokračovat v soutěži

 • pokud dojde některým týmem k narušení vedlejší dráhy a) chybně hozeným diskem; b) vběhnutím psa přes dělící čáru, pak je tento tým diskvalifikován a do dalších bojů automaticky postupuje soupeř

 • v případě, že se v jednom kole střetnou dva týmy se stejným psovodem, pak automaticky postupuje pes s rychlejším časem z kvalifikace

 • po semifinálových bězích (top 4) – se utkají vyřazené týmy o 3. místo

Finále

 • dva týmy, které postoupí do finále, se utkají na dva vítězné běhy (po prvním rozběhu si vymění dráhy a pokud bude stav po druhém běhu 1:1, dojde k opětovné výměně drah)

 • pořadí na 5.-16. místě bude určeno takto: 

  1. účastníci čtvrtfinále, kteří nepostoupí do semifinále obsadí 5.-8. místo. Pořadí určí čas z kvalifikace
  2. účastníci osmifinále, kteří nepostoupí do čtvrtfinále obsadí 9.-16. místo. Pořadí určí čas z kvalifikace