Record Chase

Distanční závody v dogfrisbee “Record Chase ” – pravidla verze 1.0

Distanční závody “Record Chase” jsou myšleny jako doplnění závodů USDDN, ve kterých je možno odstranit kratší stranu hřiště a vytvořit hrací plochu, která je dlouhá alespoň 100 metrů. Cílem soutěže je dosáhnout co nejdelšího hodu, který bude zakončen úspěšným chycením disku psem . Nejdelší hod (rekord), je nejdelší platný pokus dosažený v kterékoli části závodu. 

Disky
Z Record Chase je možné použít jakékoli disky, které jsou schváleny USDDN. Musí se jednat o sériově vyrobené disky, bez uživatelských modifikací či úprav. Hráč může v jednom kole použít až 3 různé disky. Hráč může mít u sebe pouze jeden disk, zbylé disky jsou v úschově u čárového rozhodčího. 

Hod
Při odhodu disku se závodník musí nacházet za startovní čárou. Nepočítá se pokus, kdy hráč stoupne na startovní čáru nebo ji překročí. Je přípustné, aby pes vyběhl přes startovní čáru před odhodem disku, i aby se pes zastavil, nicméně v době vyhození disku hráčem, nesmí být pes za hranicí 20 yardů od startovní čáry. 

Disk musí být hráčem vyhozen v prostoru středových 5 yardů (bonusová zóna v Super-Pro T&F). Délka hodu bude počítána od středového bodu této zóny („bod nula“). 

Chycení 
Chycení disku je uznáno, pokud pes disk pevně drží, dřív než se disk dotkne země. 
Odražení disku psem a následné chycení disku se započítává v soutěži, ale pokus nemůže být započítán mezi rekordy Record Chase. 
Místo chycení disku (označené rozhodčím na zemi) je: 

  • pozice nejvzdálenější nohy psa v momentě chycení, pokud jej pes chytil v běhu nebo 
  • pozice nejvzdálenější nohy při dopadu psa na zem, pokud byl disk chycen v letu. 

Časový limit 
Měření času probíhá podle pravidel USDDN pro soutěže Toss and Fetch 

Kategorie
Závody Record Chase se pořádají ve dvou kategoriích, muži a ženy.
Jeden pes se může závodů zúčastnit jednou v kategorii mužů a jednou v kategorii žen. Jedna osoba může závodit nanejvýš s jedním psem. 

Závodníci
Závodů Record Chase se mohou zúčastnit týmy, které měly v den závodů alespoň jeden platný pokus za hranicí 40 yardů v kterémkoli kole disciplíny Toss & Fetch. Registrace probíhá formou zapsání se na listinu po dosažení platného pokusu v Toss & Fetch. 

Průběh závodů Record Chase
Pokud se závodů účastní 10 nebo méně týmů, začíná se od čtvrtfinále. 

První kolo:
Závodníci mají časový limit 90 sekund na dosažení co nejlepšího výsledku. V tomto čase mohou provést libovolné množství pokusů. Závodníci startují v pořadí, které určí los. Hlavní rozhodčí pomocí značky označí místo chycení disku. Po uplynutí časového limitu je změřen pouze jeden, nejdelší úspěšný pokus. Platný je každý pokus odhozený v časovém limitu, i v případě, že disk byl chycen po uplynutí časového limitu. Do čtvrtfinále postupuje 8 nejlepších týmů. 

Čtvrtfinále:
Každý z 8 nejlepších týmů má 90 sekund na vylepšení svého rekordu. Pořadí, v jakém týmy nastupují, záleží na výsledcích v prvním kole. Jako první nastoupí nejlepší tým z prvního kola. Do semifinále postupují 4 týmy s průběžně nejdelšími rekordy.

Semifinále:
Každý ze 4 týmů má 90 sekund na vylepšení svého rekordu. Pořadí, v jakém týmy nastupují, záleží na průběžném pořadí. Jako první nastoupí tým s průběžně nejdelším rekordem. Do finále postupují dva týmy s nejdelšími rekordy.

Finále:
Závodníci střídavě hází a mají 3 pokusy. Začíná prozatímní lídr soutěže. Pokud v posledním hodu dojde ke změně lídra, dostane soupeř šanci na odpověď. Závody končí, když po posledním vykonaném hodu nedojde ke změně lídra. 

Rozhodčí
Hlavní rozhodčí označuje délku hodu a posuzuje platnost pokusu.

Čárový rozhodčí měří čas kola, kontroluje disk a signalizuje přešlap startovní čáry.

Rozhodčí musí mít v době závodů alespoň úroveň 1 USDDN zkoušek pro rozhodčí. 

Hlavní rozhodčí rozhoduje o sporných situacích a má v nich poslední slovo.

 

Měření
Měření probíhá tradiční metodou – měření pásmem do vzdálenosti 100 metrů nebo pomocí laserového měřidla s terčem do vzdálenosti 150 metrů.

Vzdálenost se počítá mezi bodem nula (středový bod na startovní čáře) a místem, které označil pro platný pokus hlavní rozhodčí. 

 

Pořadí
Na konci závodů je vyhlášeno pořadí všech týmů a první, druhý a třetí tým je odměněn v jednotlivých kategoriích. 

 

Rekordy Record Chase
Tabulka rekordů v Record Chase bude uveřejněna a aktualizována na stránkách www.latającepsy.pl, české rekordy budou vedeny na stránkách www.discdog.cz. 

Během závodů platí pravidla a kodex hráče podle USDDN.

 

Tvůrcem a vlastníkem pravidel Record Chase je Dariusz Radomski, dariusz.ra@gmail.com

Překlad: Martin Kostka, Jakub Štýbr

Originál pravidel: anglickypolsky