Pravidla české verze USDDN Super Pro Toss&Fetch (Superminidistance)

Obsah

poslední aktualizace pravidel ze dne 7. 4. 2024

Úvod

Veškeré závody zařazené mezi kvalifikace na USDDN World Finals (Světové finále – SF) jsou schvalovány USDDN Steering Committee (SC). Nicméně kluby, pořadatelé, mají možnost uspořádat “místní” závody podle USDDN pravidel. Takovéto závody nevyžadují schválení od USDDN steering committee. Je ale třeba, aby pořadatelé uznali, že užitá pravidla jsou duševním vlastnictvím USDDN Steering Committee.

Disky

Soutěžit lze pouze s oficiálními dogfrisbee disky ze seznamu*:

 • Wham-O, Inc.
 • Discovering the World (DTW)
 • The Innova Hero discs
 • Hyperflite, Inc.
 • DogStar
 • Mamadisc
 • J-disc
 • Frisbee Escape
 • Lattitude 64
 • WirbelWind
 • Funny Disc

*USDDN SC schválila uvedené výrobce, jejichž disky mohou být použity na kvalifikačních závodech. Kompletní seznam schválených disků najdete v Seznamu disků schválených USDDN (viz Příloha 1 níže).

V rámci jednoho kola hráč nesmí kombinovat disky z různých váhových kategorií, nebo o různých průměrech. Jestliže se zjistí, že v rámci jednoho kola hráč použil rozdílné disky, bude mu udělen jeden (1) trestný bod za každý provedený hod. Nicméně výsledné skóre nemůže být nižší než nula.

Během kola má hráč k dispozici jeden disk u sebe a jeden může mít odložený u rozhodčího na startovní čáře (viz níže pravidla soutěžního kola).

Divize**

Na českých závodech se týmy mohou účastnit divize I a divize II (méně zkušené týmy) dle úrovně a dosavadních úspěchů týmu*.

*Od 1. ledna 2024 je hranice okamžitého přestupu z divize II do divize I na 38 dosažených bodech, hranice pro opakované dosažení bodové hranice ve dvou soutěžích je 27 bodů. Tato změna nemá zpětnou platnost, tudíž se nevztahuje na výkony dosažené před datem změny. Tj. do divize II může nastoupit jakýkoliv tým, který doposud nenaházel v jednom závodě 38 bodů a víc (do 31. 12. 2023 40 bodů a víc). Jakmile tým startující v divizi II nahází od sezony 2024 alespoň ve 2 závodech 27 bodů a víc (do 31. 12. 2023 to bylo 40 bodů a víc), musí následující závod přestoupit do divize I. V případě, že tým v divizi II nahází v jednom závodě v součtu 38 bodů a víc, musí do divize I přestoupit hned následující závod.

**Originální pravidla zmiňují rozdělení na divizi Super-Pro Toss & Fetch (Qualifier – dále jen Q), kde závodníci startují v náhodném pořadí a to se pro druhé kolo mění na obrácené pořadí od nejnižšího po nejvyšší skóre. Stejným způsobem se postupuje v Super Pro Toss & Fetch i na USDDN Světovém finále. Druhou divizí USDDN je Pro Toss & Fetch, která je nekvalifikační a pořadí startujících týmů určí pořadí registrace. Stejné pořadí platí pro obě kola. Na USDDN Světovém finále je tato divize otevřená všem týmům bez ohledu na jejich Super Pro Toss & Fetch kvalifikační status.

Soutěžní kolo

Tým soutěžící v Superminidistance má k dispozici 90 sekund. Během svého vyhrazeného času může tým provést neomezené množství hodů jedním diskem, ale do konečného skóre se počítá jen PĚT NEJLEPŠÍCH (= největší bodový zisk) hodů.

USDDN pravidla vedou hráče k tomu, aby se soustředili na správnou techniku u každého hodu (počítá se jen 5 nejlepších hodů). Malí psi, velcí psi, rychlí psi, těžcí psi, ti všichni mají stejné herní podmínky. Tento USDDN Toss & Fetch formát (využívaný pod názvem Superminidistance a v případě doplnění výsledků freestylového kola Minidistance) tak umožňuje psům jakýchkoli velikostí, tvarů a plemen získat plný počet bodů.

Tréninkové hody před vlastním kolem každého závodníka se nepovolují. Tým musí startovat zpoza startovní čáry (z pohledu hráče ji má před sebou). Tým si může zvolit, z které (kratší) strany hřiště bude házet. Rozhodnout se musí před začátkem svého kola. Jakmile tým odstartuje, není už možné stranu změnit. Čas se začíná měřit v okamžiku, kdy pes překročí startovní čáru. Jakmile hráč odhodí disk, může se pohybovat volně po celém hřišti, ale před každým hodem se musí vrátit před stejnou startovní čáru.

Počítá se každý hod, kdy disk opustí ruku hráče před vypršením času (zpravidla před koncem znělky časomíry „time“ nebo v případě ruční časomíry slovem „čas/konec“). Pes musí být před startovní čárou pouze před prvním hodem.

Odpočet časového limitu jednoho kola je pro všechny divize Superminidistance stejný. Zbývající čas se hlásí následujícím způsobem:
– 60 vteřin, 30 vteřin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a “time”.

Pozn.: Mimo ohlašování času by měl člověk hlásící čas/časomíra zůstat potichu.

Přešlap (FF = foot fault) nastává, když se hráč v průběhu hodu dotkne startovní čáry, stoupne na ni nebo ji překročí. Jestliže k tomu dojde, rozhodčí na startovní čáře zahlásí: „přešlap“ a hod se zapíše jako neplatný (FF). Tým však normálně pokračuje v soutěžním kole.

Aby soutěžící nebyli nuceni hrát s diskem, který má zlomený okraj, prasklinu nebo je poškozeným jiným způsobem, který narušuje letové vlastnosti disku nebo představuje potenciální nebezpečí pro psa, může si soutěžící v průběhu soutěžení disk vyměnit. Soutěžící může kdykoli během svých 90 vteřin informovat rozhodčího na startovní čáře, že
si bude měnit disk. To ovšem jen za předpokladu, že si soutěžící před začátkem svého kola ke startovnímu rozhodčímu nachystal disk stejných parametrů jako ten, se kterým doposud házel. Pro prevenci klouzání disku v ruce u silně slintajících psů je rovněž možné mít u sebe ručník či jiný kus savého materiálu pro utírání disku v průběhu kola.***

Rozhodnutí zda a případně kdy k výměně dojde, je zcela na uvážení hráče. Disk nemusí být poškozený a výměnu může provést kolikrát bude chtít, ale čas se během výměny nezastavuje. Pro výměnu musí hráč dojít ke startovnímu rozhodčímu, předat mu disk, se kterým do té doby hrál, do ruky a pak teprve obdrží disk náhradní. Startovní (čárový) rozhodčí nemá dovoleno náhradní disk hráči přinést, nebo dokonce hodit.

Soutěžící obou divizí startují první kolo v rozlosovaném pořadí (zpravidla dle pořadí registrace), druhé kolo pak v opačném pořadí výsledků prvního kola. V případě Q závodu je pořadí v prvním kole náhodně rozlosované.

Na hrací ploše vymezené ohraničením smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel) a rozhodčí.

Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven, a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost „nového pokusu“. Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptýlení či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.

*** originální pravidla nepopisují možnost využít pomůcku k utření disků

Hřiště

Soutěžní hřiště musí být rovné a bez jakýchkoliv překážek. Musí být ohraničeno jasně viditelným a pro psy bezpečným způsobem, například pomocí bannerů, fáborkami, plastovými kužely nebo plůtkem, aby se zamezilo úmyslnému, či neúmyslnému vstupu diváků na soutěžní plochu.

Hřiště nesmí být zcela uzavřeno takovým způsobem, který by psovi znemožňoval přinést disk, který skončí mimo hřiště.

Předpokládá se, že kvalifikace na USDDN SF se budou konat na kvalitním travnatém povrchu bez jakýchkoli brázd nebo děr, které by mohly představovat riziko pro soutěžící hráče a jejich psy. V případě potřeby lze kvalifikace pořádat na špičkovém umělém povrchu, který poskytne dostatečné odpružení, díky kterému nebude ohrožena bezpečnost psů ani hráčů. Mimoto nesmí umělý povrch klouzat a musí být dostatečně připevněn tak, aby mezi jednotlivými díly nebyly žádné mezery ani volné okraje, o které by mohl zakopnout hráč či pes.

Minimální rozměr hrací plochy je 30 x 50 yardů. Maximální rozměr pak 30 x 60 yardů. Na každé straně musí být navíc ještě 5 yardů (4,56 m) přesah. Celá plocha hřiště s ohraničením má pak tvar obdélníku s rozměry o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 60 yardů (54,86 metru) v případě kratší varianty hřiště a o stejné minimální šířce, avšak minimální délce 70 yardů (64 metrů) v případě dlouhé varianty:

 • zkrácená varianta hrací plochy: 30 x 50 yardů (27,43 m x 45,72 m)
 • dlouhá varianta hrací plochy: 30 x 60 yardů (27,43 m x 54,86 m)

(dlouhá varianta se využívá především v případě kombinování disciplíny freestyle na stejném hřišti)

Hřiště je vyznačeno dle bodovaných zón a okrajů hřiště. Tedy kromě vnějšího ohraničení (obdélníku) je hřiště příčně rozděleno čarami na zóny na úrovni, 10, 20, 30, 40 popřípadě 50 yardů. Navíc je hřiště podélně rozděleno 5 yardů (4,56 m) širokou středovou zónou, která probíhá středem hřiště od 10 do 50 yardů (v případě zkrácené varianty od kratší strany po protilehlou krátkou stranu).

Poznámka k přepočtu jednotek: obecně používané může být 10 yardů = 9,15 metru pro snazší vyměřování při plánování a lajnování hřiště

Podrobný nákres hřiště pro superminidistance naleznete na této stránce.

Bodování

Platné jsou pouze hody chycené psem před tím, než se disk dotkne země. Chyt se hodnotí podle té packy, která je v okamžiku dopadu nejblíže startovní čáře. Bodované zóny jsou na 10, 20, 30 a 40 yardech, přičemž za chyt od 10 do 20 yardů je 1 bod, od 20 do 30 yardů 2 body, od 30 do 40 yardů 3 body a od 40 yardů 4 body. Extra 0,5 bodu pes získává, pokud chytí disk v kterékoliv z těchto bodovaných zón se všemi čtyřmi packami nad zemí. Jestliže se kterákoli noha psa dotýká země v okamžiku chycení disku, hodnotí se to jako chyt na zemi. Za chyt ve výskoku se počítá pouze takový pokus, při kterém pes očividně upravil krok a zřetelně vyskočil všemi čtyřmi packami do vzduchu v jednoznačném skokovém pohybu. Mezi packami a zemí musí být viditelná mezera. Pokud není jasné, byl-li chyt ve výskoku, či na zemi, hodnotí se jako chyt na zemi.

Každá bodovací zóna začíná na čáře a končí před začátkem následující čáry. Jestliže pes dopadne poslední packou na kteroukoli yardovou čáru, počítá se takový pokus jako následující zóna.

Jestliže pes při chycení disku dopadne alespoň jednou nohou do středové zóny (včetně čáry), tým získává navíc 0,5 bodu. Středová bodovací zóna začíná na čáře 10yardové zóny a končí před čárou na 50 yardech. Boční ohraničení středové zóny hraje, tedy po obou stranách stačí alespoň jedna packa na čáře, aby tým získal bonusový půl bod.

Příklad: Pes při doskoku v prvním kontaktu pacek se zemí stál jednou packou na čáře 50 yardové hranice a ostatní packy byla dál za čárou. Tým bude ohodnocen 4 body a případným bonusem za chycení disku ve výskoku, nikoliv bonusem za středovou zónu.

Maximální zisk na jeden hod je 5 bodů (vzdálenost v zóně za 40 yardy, výskok, středová zóna mezi 40 a 50 yardy), a tudíž maximální možný zisk pro jedno kolo je 25 bodů.

Hřiště ohraničují zleva a zprava outové lajny. Disk musí být chycen mezi těmito čarami. Aby byl pokus uznán za platný, stačí, aby pes do hřiště nebo na outovou čáru dopadl alespoň jednou packou. Out je definovaný jako chyt, při kterém pes dopadne všemi čtyřmi packami za postranní čáru. Takový pokus se do zápisové listiny zapisuje jako OB (= out of bounds).

Vítěz závodu vzejde součtem dvou (2) kol (kromě Q soutěže je možné počet startujících v druhém kole omezit až na 10 týmů).

Pořadí týmů se shodným konečným počtem bodů se určí pomocí rozhozu. Ten probíhá formou náhlé smrti, kdy má každý tým k dispozici jeden hod. Vítězí tým s vyšším bodovým ziskem. Jestliže je stav opět nerozhodný, pokračuje se dalším kolem rozhozu. Hází se tak dlouho, dokud jeden z týmů nezvítězí. Pořadí týmů v rozhozu se určí losem před zahájením kola rozhozu, které probíhá po kontrole výsledků. Tým na rozhoz nemusí nastoupit, tím však automaticky přechází vyšší umístění na druhý (či další) týmy, kterých se rozhoz týká.

Příklad: Ve výsledcích je na 1. místě tým s 43,5 bodu, na 2.–5. jsou týmy s 42,5 bodu. Pro určení 2. a 3. místa závodu je třeba udělat rozhoz. Týmy na děleném 2. až 5. místě nastoupí a po rozlosování (způsob určí hlavní rozhodčí dle počtu zúčastněných týmů) nastoupí v určeném pořadí postupně každý na jeden hod. Tým 1 hodil hod se ziskem 4,5 bodu, tým 2 získal 4 body, tým 3 měl nechycený hod, tedy 0 bodů, tým 4 získal 4,5 bodu. Tým 2 a tým 3 s nižším skóre vypadávají. Tým 1 a tým 4 (shodný zisk 4,5 bodu) nastoupí na další pokus (jeden hod pro každý tým). Tým 1 dalším hodem získal 5 bodů a tým 4 získal dalším hodem 4,5 bodu. 2. místo tedy získává tým 1 a 3. místo získává tým 4. Tým 2 pak 4. místo a tým 3 místo 5.

Tabulka pro přehled bodování:

Vzdálenost (zóna) Body za délku Body za výskok Body za střed. z. Celkem max.

0–10 yardů (0)

0 0 0 0
10–20 yardů (1)

1

0,5 0,5

2

20–30 yardů (2)

2

0,5 0,5

3

30–40 yardů (3)

3

0,5 0,5

4

40–50 yardů (4)

4

0,5 0,5

5

50–60 yardů (5) 4 0,5 0

4,5

Vyvenčení se na hřišti

Pokud se pes během vymezeného soutěžního času vyvenčí na hřišti nebo mimo ně, okamžitě se zastavuje čas a tým již dále nepokračuje. Hráč bude vyzván, aby po svém psovi neprodleně uklidil.

Za tento prohřešek není tým diskvalifikován (= může nastoupit do dalších kol). Nicméně mimo ztráty zbytku kola se týmu odečtou trestné body v počtu rovnajícímu se počtu hodů, které tým do momentu vyvenčení se stihl. Výsledné skóre však nemůže být nižší než 0.

Rozhodčí

Hlavním rozhodčím je osoba zaznamenávající body do zápisní listiny (hodnotu pokusu). Mimo hlavního rozhodčího je na hřišti také minimálně pomocný rozhodčí na startovní čáře, který hlídá přešlapy a spouští čas nebo dává znamení časomíře, pomocný rozhodčí na protilehlé straně hřiště od hlavního rozhodčího a středový rozhodčí hodnotící středovou zónu.

Hlavní (bodující) rozhodčí má absolutní pravomoc v otázce udělování bodů a proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat. Bez vyžádání hlavního rozhodčího nebude rozhodčí na protilehlé čáře ani žádný jiný čárový rozhodčí, pomocník či pořadatel signalizovat žádné rozhodnutí. Rozhodčí na protilehlé čáře provede viditelnou signalizaci pouze v případě, že si to vyžádá hlavní rozhodčí. Rozhodčí na protilehlé čáře je jedním z nejdůležitějších členů rozhodcovského týmu, jelikož funguje jako „druhé oči“ hlavního rozhodčího především při hodnocení situací blízko u protilehlé delší strany hřiště.

*Originální pravidla zmiňují tyto pomocné rozhodčí: Far Line Judge (rozhodčí na protilehlé čáře), Foul Line Judge (rozhodčí na startovní čáře) a Bonus Zone Judge (rozhodčí na středovou zónu); v souladu s USDDN Judging Certification Program musí mít při Q soutěži hlavní rozhodčí alespoň USDDN Level 1, stejně jako zbytek čárových rozhodčích. Český řád má vlastní certifikaci distančních rozhodčích s licencí HDR.

Zodpovědnost hráče

Psi musí být na vodítku po celou dobu mimo soutěžení nebo rozcvičování se.
Jakmile jsou vyvoláni, musí se hráči dostavit ke vstupu na hřiště se psem na vodítku. Hráč musí psa připnout zpět na vodítko bezprostředně po vystoupení. Rozcvičující se týmy musí být mimo soutěžní oblast a diváky, aby nerušily soutěžící týmy.
Hráči jsou zodpovědní za bezpečí a pohodu svých psů. Od hráčů/majitelů nebo jejich zástupců se očekává, že budou mít své psy neustále pod kontrolou.

Nevhodné chování a jeho následky

Bouřlivé námitky, vulgární vyjadřování a jiné nevhodné chování nebo nesportovní chování, ať už namířené proti funkcionářům závodu, či jiným osobám, mohou mít za následek vyloučení (diskvalifikaci) hráče z daného závodu, případně i ze závodů dalších.

Povinná diskvalifikace následuje v těchto případech, nicméně není omezena jen na ně*:

 • zneužití, týrání či ohrožení psa
 • agresivní chování psa
 • agresivní chování hráče

*V originálních pravidlech a tudíž i při závodu se statusem Q není možné účastnit se s hárající fenou, český soutěžní řád však tuto skutečnost povoluje.

Protesty

Protest lze vznést jen na porušení technických parametrů, viz Soutěžní řád DDKČR. Udělování bodů je zcela v moci rozhodčích a jejich rozhodnutí nebude přezkoumáváno ani se proti němu nelze odvolat. Nepřijímají se žádné protesty týkající se bodování. Bodování a rozhodnutí rozhodčích jsou konečné a nemohou být změněny pořadatelem ani USDDN SC. Jakmile rozhodčí jednou rozhodl, žádné body nelze změnit.

Jediný problém týkající se posuzování, který je možné řešit během závodu, jsou případy, kdy rozhodčí špatně změří čas, a závodník tak nedostane k dispozici stanovený čas.

Příloha 1:

List of USDDN approved discs

The SC set forth Size/Weight class distinctions in discs.

Players can use any of the approved discs; HOWEVER, players may NOT mix disc sizes and weights in a single round.For example, competitors cannot compete with a EuroBlend & standard Fastback in the same Round; competitors cannot use standard fastbacks and Jawz in the same round; and, competitors cannot combine Pup size discs with any larger discs.

The USDDN SC requires, in both Toss & Fetch and Freestyle Formats, the use of the discs specified below. A competitor may not mix discs within any one (1) round of competition – all discs must be the same size and weight class. If a competitor is found to have mixed the sizes or weight class of discs in a single round, a five (5) point penalty will be applied in Freestyle before the multiplier and in Toss & Fetch formats there will be a one (1) point penalty applied per throw made. However, the application of this rule cannot result in a score lower than zero. Important note: a penalty assessed for mixing discs is separate from any Canine Endangerment penalties.

Rozdělení povolených disků podle velikosti a hmotnosti

„Standard Large Discs“: mezi 9–9.5 palce v průměru a méně než 115 gramy

 • Wham-O: Fastback Standard, Flex & Super Flex
 • DTW: Chomper Standard, Flex & SuperFlex
 • Innova Hero: 235’s: AIR and Xtra
 • DogStar: Standard and Crusher
 • Mamadiscs: Light, Medium
 • Super Aero
 • WirbelWind Standard

„Standard Medium Discs“: mezi 8.5–8.75 palce v průměru a méně než 115 gramy

 • Innova Hero: 215’s: Sonic, Super Sonic, Sonic Xtra
 • Hyperflite: K-10 Competition Standard, Frostbite, UV & Midnight Sun
 • J-discs: No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5
 • WirbelWind Medi (7.95 palce)

„Heavy Large Discs“: mezi 9–9.5 palci v průměru a mezi 130 a 145 gramy

 • Wham-O: Eurablend
 • Innova Hero: 235’s: Super Hero/K9 Candy, SuperStars, SuperSwirls
 • DogStar: Crusher Heavy & Crusher T-Rex

„Heavy Medium Discs“: mezi 8.5–8.75 palci v průměru a mezi 130 a 145 gramy

 • Hyperflite: Jawz (All variants of Jawz – HyperFlex, XComp, Standard)

„Small Dog Discs“: mezi 6.25–7 palci v průměru a mezi 40 a 90 gramy*

 • Innova Hero: Pup 160’s
 • Hyperflite: Pup Jawz, Pup Frostbite, Pup Competition Standard
 • WirbelWind Mini
* Pokud má pes kohoutkovou výšku 38 cm a méně
 

Příloha 2:

Plánek hřiště v rozměrech na metry viz nákres na této stránce.

Zkrácené hřiště:

 • o 9,15 metru kratší (o jednu zónu méně): tedy 45,75 metru pro hrací plochu a 54,9 metru pro hřiště s ohraničením
 • ostatní rozměry stejné jako na obrázku

Poznámky ke stavbě hřiště

Vstupy na hrací plochu si stanoví pořadatel, doporučuje se však minimálně z jedné strany vždy u startovní čáry cca 2 metry volné bez ohraničení (v případě pevnějšího ohraničení např. bannery je doporučeno ponechat místo pro vstup zleva i zprava startovních čar).

Označení čar může být jakýmkoliv způsobem bezpečným pro zvířata. Nejběžněji je používána hladká mouka sypaná z klasické lajnovačky (ideálně hned zrána, kdy je rosa a mouka se nalepí na stébla), je však možné použít i barvy. Pak je však nutné počítat s extra časem na řádné zaschnutí čar. Přelajnování probíhá vždy dle potřeby, zpravidla na pokyn rozhodčích.