PRAVIDLA SPTF DIVIZE II

Tento dokument určuje pravidla pro divizi II (STARTERS). Pravidla byla sestavená DiscDog klubem ČR a hráči startující na soutěžích pod záštitou DDK ČR se zavazují tato pravidla dodržovat. Tato pravidla pro Super MiniDistance (SuperPro Toss&Fetch) – divizi II jsou platná od 1. 3. 2016 a vztahují se na všechny soutěže pořádané v ČR pod záštitou DiscDog klubu ČR.

Na soutěž Super MiniDistance – divizi II se vztahují stejná pravidla USDDN jako na soutěž v divizi I. Je zde pouze upraven limit pro startující týmy a specifikace podmínek pro přestup do divize I.

1. Limity pro nahlášení do této kategorie
Do divize II může nastoupit jakýkoliv tým, který doposud nenaházel v jednom závodě 40 bodů a víc. Start v divizi II je zcela dobrovolný. I nově příchozí tým může soutěžit rovnou v divizi I. Jakmile však tým jednou nastoupí v divizi I, nemůže se již vrátit do divize II.

2. Podmínky pro přestup do divize I
Jakmile tým startující v divizi II nahází alespoň na 2 soutěžích v součtu 30 bodů a víc, musí přestoupit do divize I. V případě, že tým v divizi II nahází na jedné soutěž v součtu 40 bodů a víc, musí do divize I přestoupit hned následující závod.

3. Pokyny pro závodníka
Výběr startovní kategorie je na zvážení závodníka stejně jako dodržování stanovených limitů.

Pokud se zjistí, že se tým přihlásil do divize II, i když už na ni nemá nárok měl by pořadatel učinit následující:

– před začátkem disciplíny, pořadatel tým přeřadí do divize I, kde může daný tým normálně nastoupit

– v průběhu soutěže, tým smí soutěž dokončit v divizi II, ale pouze jako soutěžící mimo pořadí a BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ STARTOVNÉHO

– po skončení soutěže, bude tým vymazán z výsledků

4. Pokyny pro pořadatele
Pořadatel nemá povinnost kontrolovat, zda přihlášený hráč náleží do divize I nebo divize II. Je pouze jeho dobrou vůlí, zda ke kontrole přistoupí nebo ne. V případě, že si pořadatel všimne chybně nahlášeného hráče, nebo je na tuto skutečnost upozorněn, postupuje pak podle kroků specifikovaných v pokynech pro závodníka (viz bod 3.)