PRAVIDLA SPTF DIVIZE II

Tento dokument určuje pravidla pro Divizi II (STARTERS). Pravidla byla sestavená DiscDog klubem ČR a hráči startující na soutěžích pod záštitou DDK ČR se zavazují tato pravidla dodržovat. Tato pravidla pro Super MiniDistance – Divizi II jsou platná od 1.3.2016 a vztahují se na všechny soutěže pořádané v ČR pod záštitou DiscDog klubu ČR.

Na soutěž Super MiniDistance – Divizi II se vztahují stejná pravidla USDDN, jako na soutěž v Divizi I. Je zde pouze upraven limit pro startující týmy a specifikace podmínek pro přestup do Divize I.

1. Limity pro nahlášení do této kategorie
Do Divize II může nastoupit kterýkoliv tým, který doposud nedosáhl na kvalifikační limit MČR. Start v Divizi II je zcela dobrovolný. I nově příchozí tým může soutěžit rovnou v Divizi I. Jakmile však tým jednou nastoupí v Divizi I, nemůže se již vrátit do Divize II.

2. Podmínky pro přestup do Divize I
Jakmile tým startující v Divizi II nahází alespoň na 2 soutěžích v součtu 30b a víc,musí přestoupit do Divize I. V případě, že tým svým výkonem v Divizi II splní kvalifikační limit na MČR, musí do Divize I přestoupit ihned.

3. Pokyny pro závodníka
Výběr startovní kategorie je na zvážení závodníka stejně jako dodržování stanovených limitů.

Pokud se zjistí, že se tým přihlásil do Divize II, i když už na ni nemá nárok měl by pořadatel učinit následující:

před začátkem disciplíny, pořadatel tým přeřadí do Divize I, kde může daný tým normálně nastoupit

v průběhu soutěže, tým smí soutěž dokončit v Divizi II, ale pouze jako soutěžící mimo pořadí BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ STARTOVNÉHO

po skončení soutěže, bude tým vymazán z výsledků

4. Pokyny pro pořadatele
Pořadatel nemá povinnost kontrolovat, zda přihlášený hráč náleží do Divize I nebo Divize II. Je pouze jeho dobrou vůlí, zda ke kontrole přistoupí nebo ne. V případě, že si pořadatel všimne chybně nahlášeného hráče, nebo je na tuto skutečnost upozorněný, postupuje pak podle kroků specifikovaných v pokynech pro závodníka (viz bod 3.)